HIVATKOZOTT IRODALOM

  • Badiny Jós Ferenc: A magyar szent korona arányrendszerének és mitológiájának közel-keleti kozmológikus vonatkozásai. Vitairat h.n., é.n. (Buenos Aires, 1986.)
  • Beckerath, Erich von: Geheimsprache der Bilder. Die astrologische Lehre und ihre Symbolik in der bildenden Kunst. Iberaverlag, Wien, 1984.
  • Benda Kálmán - Fügedi Erik: A magyar korona regénye. Magvető Kiadó, Bp. 1979.
  • Beöthy Mihály, Fehér András, Ferenczné Árkos Ilona, Ferencz Csaba: Egy régi kor kozmológiájának emléke: a magyar korona. Fizikai Szemle 1981. 12. sz..
  • Beöthy Mihály, Fehér András, Ferenczné Árkos Ilona, Ferencz Csaba, Hennel Sándor: Eppur si... Fizikai Szemle 1984. 2. Sz.
  • Bertényi Iván: A magyar Szent Korona. 9., bővített kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996.
  • Bogyai, Thomas von: Über die Forschungsgeschichte der heiligen Krone. In: Insignia Regni Hungariae 1983. 65-89. o.
  • Böhlig, Alexander (bevezetés, fordítás, magyarázatok): Der manichaeismus. Die Gnosis III. Artemis Verlag, Zürich-München, 1980.
  • Bradák Károly: A magyar korona hátsó ormának problematikája. Zománc 1987-1988. 4-28. o.
  • Csomor Lajos: Magyarország szent koronája. A Vay Ádám Múzeum Baráti Körének kiadása, Vaja, 1986.
  • Csomor Lajos: Szent István koronája nyomában. Panoráma, Bp. 1987.
  • Decsy Sámuel: A magyar szent koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája. Bécs, 1792.
  • Dedek Crescens Lajos: Szentek élete. Dr. Kiss János egyetemi tanár kiadása, Bp., é.n.
  • Deér, Josef: Die Heilige Krone Ungarns. Graz-Wien-Köln, 1966.
  • Eckhardt Sándor: Attila a mondában. In: Attila és hunjai (szerk.: Németh Gyula). Magyar Szemle Társaság. Bp. 1940. (Reprint: Akadémiai Kiadó, Bp. 1986.)
  • Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció. Transsylvania Könyvkiadó Vállalat, Buenos Aires, 1968.
  • Fehér M. Jenő: Az avar kincsek nyomában. A nyugati avarok birodalma I. Magyar Történelmi Szemle kiadása, Buenos Aires, 1972.
  • Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár. Helikon, Bp. 1990.
  • Insignia Regni Hungariae I. Studien zur Machtsymbolik des mittelalterlichen Ungarn. Die Krone und die Krönungsinsignien von Ungarn. Wissenschaftliche Tagung. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp. 1981. IX. 22-24. - Válogatott előadásszövegek. Az MNM kiadása, Bp. 1983.
  • Kocsis István: A Szent Korona tana. Múltja, jövője. Püski, Bp. 1995.
  • Koller, Josephus: De Sacra Regni Hungariae Corona Commentarius. Pécs, 1800.
  • A korona elrablása. Kottanner Jánosné emlékirata, 1439-1440. In: A korona kilenc évszázada 1979. 111-147. o.
  • A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Vál. és szerk.: Katona Tamás. Pro Memoria sorozat. Európa Könyvkiadó, Bp. 1979.
  • Kovács Éva - Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Corvina Kiadó, Bp. 1980.
  • Kovács József: A Magyar Szent Korona. Ikonológiai megjegyzések. Életünk, 1984. 8. sz. 885-904. o.
  • Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Magyar Nemzeti Múzeum-Széchenyi Művészeti Központ, Bp. 1986.
  • Ludvig Rezső: Rekeszrajz tanulmányok és a Mária-kép megszerkesztése a magyar Szent Korona hátsó foglalatára. Zománc 1989-1990. 13-20. o.
  • Magyar Pál: A kor világképe és a korona. Új Tükör, 1980. 29. sz.
  • Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984.
  • Óváry Imre, Adeghate Ernest, Donáth Tibor, Kenéz József, Kiszely István, Nemes Nagy József: A korona szimbolikája. "Nyelvében él..." Az INTART Tudományos-Művészeti-Pedagógiai Társaság I. Symposiuma. 1986. december 12-13. Előadás-szinopszisok. Bp. 1986. 12-13. o.
  • Pap Gábor: Rasdi mesél. Ősvallási elemek egy kortárs-művész zománcképein. Őshagyomány, 15. sz. 17-31. o.
  • Papp László - Péri József: Időközi munkabeszámoló a Korona ötvös vizsgálatairól. Zománc, 1989-1990. 4-12. o.
  • Révay Péter Turóc vármegyei főispán rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Koronájának eredetéről, jeles és győzedelmes voltáról, sorsáról. In: A korona kilenc évszázada, 1979. 296-358. o.
  • Révay Péter: De monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae. Frankfurt, 1659.
  • Staats, Reinhart: Theologie der Reichskrone. Anton Hiersemann, Stuttgart, 1976.
  • Szathmári István: Blöff vagy szenzáció? Zománc, 1991-1993. 79-84. o.
  • Thierry Amadé: Attila mondák (ford.: Szabó Károly). Pfteifer Ferdinánd kiadása, Pest, 1864.
  • Váczy Péter: Thietmar von Merseburg über die ungarische Königskrönung. In: Insignia Regni Hungariae 1983. 24-43. o. (Magyarul: Merseburgi Thietmar a magyar királykoronázásról. Történelmi Szemle 1985. 4. sz. 628-642. o.)
  • Widengren, Geo: Mani und der Manichaeismus. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961.
  • Zománc 1975-1985., 1989-1990., 1991-1993. A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep katalógusai, Kecskemét.