Szent Gellért ünnepe Nagycsanádon


 Jubileumi év kezdõdött

Temes A Temesközben Marosvár – a késõbbi Csanád – székhellyel Szent István király 1030-ban alapított püspökséget, amelynek élére a muranói bencés szerzetest, Gellértet, Imre herceg egykori nevelõjét nevezte ki. István király halála után a pogány lázadók nem kímélték Gellért életét sem, aki mártírhalált halt hitéért. Elsõ szent püspökünk azonban még ma is egybe tudja gyûjteni az általa építtetett Szent György székesegyház helyén emelt mai nagycsanádi templomba hajdani egyházmegyéje lelkipásztorait s az ott élõ híveket. Hozzá fohászkodni, oltalmát kérni ugyanis nemcsak a soknemzetiségû Bánság plébániáiról, hanem a határon túlról, a szeged-csanádi egyházmegyébõl is érkeztek meghívottak és zarándokok.
Szent Gellért püspökünk tiszteletére szeptember 23-án a temesvári Székesegyházban ünnepi vesperást tartottak, amelyen részt vett a temesvári Székeskáptalan. Az egyházmegyei zarándoklatra és fõpásztori szentmisére tegnap került sor a nagycsanádi templomban, ahol az oltárkép Szent Gellért vértanúságát ábrázolja, míg az Úr asztalául az a kõkoporsó szolgál, amely egykoron elsõ püspökünk földi maradványait õrizte.

A teljes cikk itt olvasható.