kislogo.jpg (10811 bytes) Eszék

A közelmúltban se Szentlászló, se Sepse református gyülekezetei nem voltak restek válaszolni Jézus szavára: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket...”. Július 19-e és 24-e között ismét keresztyén kézműves napok várták a gyerekeket.


 Az idei program a korábbi években bevált gyakorlatot követte: a délelőtt egy genfi zsoltár vagy egy dicséret megtanulásával kezdődött, majd az ifjúsági énekeket követően kisebb csoportokban került sor a napi bibliai üzenetről való beszélgetésre. A nap szabadtéri ügyességi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal folytatódott, majd a sepsei és a szentlászlói asszonyok készítette uzsonna várta a foglalkozásokba belefeledkezett gyereksereget.

A délután további csoportjátékokkal és kézművezéssel telt, majd a reggeli bibliai történet, aranymondás és ének ismétlésével ért véget. Sepsén a helybeli iskolásokhoz a csúzai gyermekek is csatlakoztak, Szentlászlón pedig a magyar ajkú gyermekek magyar nyelvi játékokon pallérozták anyanyelvtudásukat. A hét Jézusnak az okos és a bolond lányokról szóló példázatával summázható. Az volt a cél, hogy a gyerekek a bibliai történetek és az azokhoz kapcsolódó foglalkozásokon keresztül fogékonyabbá váljanak az igazi értékek befogadására és megélésére. Azokhoz a bölcs lányokhoz hasonlítsanak, akik időben és alaposan felkészültek a feladatukra. A kézműves napok foglalkozásait a helybeli református lelkészeken kívül bécsi és révkomáromi teológushallgatók, valamint kopácsi fiatalok tartották. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház köszönettel tartozik mindazoknak a testvéreknek, akik részt vállaltak a tábor szervezésében. Kísérje Isten áldása a következő nemzedéket, hogy a nyaranta megismert bibliai példázatok szervesen beépüljenek mindennapi életükbe!

HMRKE Szuperintendensi Hivatal

"