Magyari Lajos: Szent István és a székelyek

Alig vannak hiteles történelmi forrásaink arról, hogyan viszonyult első királyunk eleinkhez, az első ezredfordulón élő székelyekhez. Annyit majdnem bizonyosan tudunk, hogy akkor a székelység több szállásterületen élt a Kárpát-medencében, s a nyugati gyepűkön maradt részei élharcosai voltak az egész Árpád-kor honvédelmi harcainak. Ott is a határokat védték, mai utódaik az őrségiek, a hetésiek, a Dévény környékén szállásolók, a védelmi harcokon kívül az expedíciós hadjáratokban is elő- és utóvédeként jeleskedtek a magyar hadaknak.


TovábbKéptár:


Búcsú Perkőn 2004. augusztus 20-án

Így látta Orbán Balázs
Marosszentkirály, ahogy Orbán Balázs látta

sepsiszentkiraly.jpg (23238 bytes)


A Kézdiszentlélek fölötti Perkő csúcsán (719 m) található, Szent István királyunk tiszteletére emelt kisméretű, négykaréjos körtemplom."