BENDEKUTZ. Kr.u. 410
§. 7. Aetius Római Vezér a' Hunnusoknál neveltetik.
Bendekutz, a' kinek némelyek Mundzuk nevet adnak, 411-dik esztendőben emeltetett a' Hunnok Királyságára. Ennek Udvarában volt több esztendőkig kezességbéli zálogúl ama' nevezetes Aetius, a' Rómaiaknak leg-híresebb Hadi-Vezére, a' kivel utóbb Attilának nagy, és kétséges kimenetelű bajvívása vólt. Ez Bendekutz' Udvarában vette a' Hadi-tudománynak első lerajzolását; a' Hunnusoknak is köszönhette, hogy Hadi-mestersége miatt az egész Európában nevezetes lenne.

§. 8. Bendekutz rendelése.
Semmi nevezetes tselekedeteit nem olvassuk Bendekutz Királynak. Az néki leg-nagyobb dítséretire vált, hogy olly férjfiat Nemzett, a' kinek Hadi erejét, és vitézségét semmi régi idő feledékenységgel bé nem fedezheti. Ez Attila vólt, a' ki mivel gyenge esztendejére nézve, midőn az Attya haldoklana, elégtelen vala olly tágas Birodalomnak kormányozására, rendelte, hogy Ohtares, és Rua maga két testvérei lennének mind Attilának, mind pedig az Országnak gondviselői, úgyhogy, míglen Attila felnevelkednék, az Országot öszve-kaptsolt erővel, és akarattal együtt kormányoznák; a' kik közzűl azután előbb Oktares, azután Rua meghalván, az Ország Attilára Bendekutz' fiára maradott.