ULDIN Kr.u. 399
§. 6.A' Hunnok Királyja kedvez a' Rómaiaknak.
Uldin vette által Karaton után a' Királyságot a' ki Királyságának kezdetén a' Rómaiaknak nagyon kezde kedvezni, úgyhogy azoknak kedvéért, Gaina Gothus Vezér ellen fegyvert ragadván, az említett Vezért meggyőzte, megölte, és a' fejét Arkádius Császárnak Konstantzinápolyban küldötte. Ezen tselekedetével Uldig nem tsak vitézségét mutatta, hanem egyszersmind Arkadius Császár' barátságába is magát erősen béiktatta; ámbár azután Honóriussal, Arkádius' testvérivel többször ellenkezésben esett. Utóbb ezzel is barátságba lépett, mellyet meg is tartott, míglen tíz esztendeig tartó Királysága után életének végére jutna.