KARATON. Kr.u. 386
§. 4. Theodózius Császár embertelenül bánik a' Hunnok Követjével.
Karatonra szállott Balamber' halála után a' Királyság, a' kiről mivel kevesen emlékeznek a' történt dolgoknak feljegyzői közzűl; keveset, és igen kétségesen lehet szóllani. Ennek Királyságában történt nevezetesebb dolgok közzűl az emlékezetre méltó, hogy ezen Királynak Donát nevű Követjét, Theodózius Császár minden törvény ellen megölette: melly igazságtalan kegyetlenséget hatalmas boszszúállással viszonolta vólna Karaton, ha Theodózius Császár drága ajándékokkal, boszszúállásra felgyulladott haragját le nem Csillapította vólna. Azután igen is nagy barátságba esett Theodóziussal Karaton, úgyhogy ennek készítésére, először ugyan Maximus Császár ellen, azután pedig Eugenius ellen Theodózius kedvéért fegyverre kelne.

§. 5.A' Keresztény Hitnek kezdete a' Hunnusoknál.
A' leg-nevezetesebb dolognak állíttom, hogy ezen Király alatt lett a' Hunnusok szívében a' Krisztus Hitinek első lerajzolása, mintegy 397. esztendő tájján, a' mint erről hiteles bizonyságot találok Theotimusnál, Sozomenusnál, Orosiusnál, és Sz. Hieronymusnál, a' kik közzűl ezen utolsó így szóll azon levelében, mellyet Létához írt: A' Hunnusok tanúlják a' Zsóltárt, Scythiának hidegei a' Hitnek melegségétől hevülnek. Ezen idvességes Hitnek pedig első rajzolói régi Eleinknél vóltak Nicetás: (a' kit Paulinus Nolai Püspök sok dítséretekkel magasztal) és Teotimus Timotanusoknak Püspöke, a' kiknek fáradtsága, és fedhetetlen élete által a' Hunnusok közzűl nem kevesen vezettettek a' Keresztény törvénynek felvételére. Azomban Karaton a' Hunnok Királyja életét, 's Királyságát végzi 399-dik esztendőben.