BALAMBER. Kr.u. 374
§. 2. Európába való bejövetele.
Készen lévén az egész bújdosó Sereg, Királynak választották magok közzűl Balambert erős, és fegyverhez termett férjfiat, a' ki az egész Népnek Vezére, és parantsoló Ura lenne. Ugyan ennek vezérlése alatt Tanai vizét mehatván beléptek az új vendégek Európába, Krisztus születése után 374-dik esztendőben.

§. 3. Pannóniában letelepednek.
Sok Országokon kellett által-menni a' Hunnusoknak, míglen beléphettek Pannóniába. Sok ellenkezéseket is kellett nékiek tapasztalni: minden Nemzetek azomban, a' kiknek Tartományain által-mentek, látván a' Hunnusoknak erejét, és fegyverhez szokott vitéz termetét, vagy megadták magokat, vagy a' Hunnusok' barátságában szegődtek. Ezek közzűl vóltak Alipzurok, Alzidzurok, Itamarok, Tunkassiták, Alánusok, Osztrogothusok. Ugyan tsak annyira is szerentséltették iparkodásokat, hogy kevés esztendők alatt azon Tartományt, a' mint most Moldva, Oláh, Erdély Ország, és Magyar Országnak Tiszán túl való része fekszik, magokévá tették, és úgy Krisztus születése után 377-dik esztendőben Pannoniának nagyobb részét, mellyet mi most Magyar Országnak nevezünk, birodalmok alá hódították Balamber Királynak okos vezérlése alatt, a' ki 387-dik esztendőig dítséretesen kormányozván az Országot, meghalt.