MAGYAROK' EREDETE A' RÉGI, ÉS MOSTANI MAGYAROKNAK NEVEZETESEBB TSELEKEDETEIVEL EGYÜTT
A' magyaroknak Országlásáról és azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről, a' Nemzetnek kezdetétől fogva III. András királyig.
Írta: Szekér J. Aloysius
A' Böltselkedésnek, és Szentséges Theológiának Tanítója, most pedig tábori pap.

MÁSODIK SZAKASZ.

Mellyben foglaltatik a' Magyarok' régi Eleinek, Európába való első kiköltözése, és ugyan ott a' Hunnusok' neve alatt állított Birodalma, abban esett változásokkal együtt.

§. 1.A' Hunnusoknak Európába való készülete.
Minekutánna a' Topai Tatároktól megverettettek, és a' Volga vize mellé szoríttattak a' Hunnusok, azonnal ki nem indúltak Ásiából, hanem ott letelepedvén, valamennyire megpihentek. Itt való lakások 56 esztendeig tartott, melly idő alatt Európába való kőltözésekről nem tsak tanátskoztak, hanem ezen feltett akaratjoknak tellyesítésére minden rendeléseket meg is tettek; nevezet szerint pedig a' több tsatákban elszélledett húlladékos Népet öszve-szedték, és azon száz-nyóltz Nemzetségből, mellyből állott az egész bújdosó Sereg, tíz-száz-nyóltzvan-ezer fegyver fogható férjfiat állítottak.