TEUMAN.
Teuman a' Hunnusoknál Fejedelemséget visel.

Leg-első a' Hunnusok' Fejedelmei között, a' kikről a' régi írásokban emlékezetet találunk Teuman. Ezen emlékeztető írást pedig, nem othon a' Hunnusoknál, hanem a' szomszédban kell keresnünk. Ezen Teuman, a' Magyaroknak, vagy még akkor úgy neveztetett Hunnusoknak Birodalmit Napkeletben nagyon elterjesztette. Azomban még is határt vetett vala néki ama' nevezetes Sinai Fejedelem Chihoamti, mert ez háromszáz-ezerből álló Hadi-Sereget indítván a' Hunnusok ellen, Teumat megverte, és a' Hunnusoknak egy szép Tartományát, mellyet Ortusorok főldinek neveztek, elfoglalta. Ezt Teumannak, Chihoamti haláláig szomorú szemmel kellett nézni: oda is kellett engedni, mert viszsza nem vehette, mind addig, míg Chihoamti életével együtt Országlását elvégezvén, alkalmatosságot nyújtott vólna Teumannak, az elveszett főldnek viszsza-foglalására. Ez így ment végbe! Chihoamti halála után, a' Sinabéliek magok között nagy zenebonát támasztottak, kiki a' maga részire akarván húzni a' Birodalmat, nem a' Közjóra, hanem a' maga hasznára nézett. Ezt sajdítván Teuman, a' zavaros vízben kezde halászni, és pedig szerentsésen: mert midőn a' Sinaiak egymás ellen berzenkednek, Teuman ellenek vezetvén Hadi-Seregét, elsőben a' minap elvesztett főldet viszsza-nyeri, azután Hoang vizén által-tévén Hadi erejét, a' nyírott fejű Sinaiakat Magyarosan megöklözte; ezen fellyűl az előbb rajtok uralkodó Birodalomnak nagy részit adózóvá tette.