KIULICHO.

§. 23. Kiulicho lesz Császár a' Hunnok között.
Az előbbeni gyenge Fejedelmetskének testvére Kiulicho nyerte meg Ousuli' halála után a' Hunnok köztt az elsőséget; a' kinek valamint rövid vólt az Urasága, a' melly tsak egy esztendeig, és egynehány holnapig tartott; úgy a' Sinai Birodalomban tett némelly rablásokon kívül semmi nevezetes dolgot végbe nem vitt. Uralkodásának vége lett Krisztus születése előtt száz esztendővel.