OUSULI.

§. 22. Gyenge korában lészen Oesuli Fejedelemmé.
Ousuli uralkodott az Attya halála után, a' kire hat esztendős korában szállott a' Fejedelemség. Ennek több ellenségei voltak a' maga Birodalmában, és a' maga Nemzete közzűl, hogy sem az idegen, és külső Nemzetekből; a' kik is sokat mesterkedtek, hogy a' gyenge Fejedelmet elveszejthessék; de a' hamar elérkező halál megkímélte őtet ellenségeinek titkon való ártalmas szándékától; mert valamint gyenge korában kezdett uralkodni, úgy gyenge korában meg is halt, tudniillik, két esztendeig tartó Császársága után, a' melly vólt Krisztus születése előtt száz két esztendővel.