A MAG program célja:

A MAG program célja a Föld és az emberiség gyógyítása. Ez a cél megegyezik a magyarság, mint nemzet vállalásával és küldetésével. A MAG segít abban, hogy emberként és magyarként kevesebb zsákutcával járhassuk végig Istentől rendelt utunkat.


A cél elérésének módja:

A Teremtő mintaként elénk tárta a teremtést, és ránk bízta a folytatást. Az emberiség jelentős része mára utat tévesztett, és olyan minták alapján teremt, melyet a természet nem használ (műanyagok, mesterséges radioaktivitás, homoszexualitás, virtuális valóság stb.).

Ha az ember letér az önmaga által vállalt útjáról, megbetegszik. Ha az emberiség letér a Teremtő által kijelölt útjáról, a Föld betegszik bele. A boldogság az útján előre haladó teremtmény nyugalma. Soha még ennyi beteg és boldogtalan ember nem élt a Földön.
Soha még ilyen rossz állapotban nem volt bolygónk és élő világunk.

Ha célunk eléréséhez azokat a mintákat és alapelveket követjük, melyeket a természet/teremtés is használ, nem tévedhetünk el (vissza a forráshoz, önszerveződés, az „ahogy fent, úgy lent” szabály stb.). Mintaként alkalmazva a gondviselést, hazatalálhatunk.

A MAG felépítése:

A teremtés alaptörvénye, hogy minden teremtmény vissza akar térni a forráshoz,
teremtőjéhez. Ez okozza a gravitációt. Ezért tér vissza hozzánk bumerángként minden gondolatunk és cselekedetünk (lásd: karma). Ezért keresi mindenki ösztönösen az Istent.

Az esőcseppek a tengerből emelkednek fel, és útjuk végén oda kell visszatérniük.
Egy földre hulló esőcseppnek nincs esélye arra, hogy egyedül megtegye a sok ezer kilométeres utat, ezért keresi a többi esőcseppet. Az esőcseppek erekké szerveződnek, az erek patakokká duzzadnak, a patakok folyóvá terebélyesednek, amely végül eléri a tengert.

Ezt az önszerveződési formát használja az élet a földön (fa mintázat). Így működnek az ereink, a tüdőnk, a fák, a folyók, minden, ami él. A MAG is e minta alapján alakul önellátó, önálló de egymást segítő közösségek hierarchikusan szervezett rendszerévé.

A MAG-ba csak már meglévő közösségek jelentkezhetnek, de a helyi közösségek kialakulását minden eszközzel (előadások, könyvek, tanácsadás stb.) segítjük.

Döntések a MAG-ban:

Az esőcseppeket a közös cél hajtja és tereli egybe: visszatérni a forráshoz. A MAG-ot
a is közös cél vezérli: életünket magyarként (magerőként) és emberként tisztességgel leélni, hogy visszatérve a forráshoz tisztán állhassunk Teremtőnk elé. Ez a mi gravitációnk.

Egyetlen patak sem folyik a „másság” jegyében felfelé, mi sem térhetünk el a közös céltól. Azokat a közösségeket tudjuk felvállalni és támogatni, amelyek működésük alapjaként maradéktalanul elfogadják a MAG programot. Ezen kívül minden körülményt a helyi közösség szabadon dönt el (szervezeti forma, tagfelvétel, vezetők, programok, pénzügy stb.).

Céljainkat csak valódi közösségként, egymást segítve érhetjük el. Megmaradásunk érdekében ki kell zárnunk minden olyan törekvést, ami megoszt és egymás ellen uszít minket, származzon az gazdasági, politikai, egyházi vagy bármilyen más hatalomtól.

A teremtés gondozását a Teremtő ránk bízta. Te, mint gondviselő ezzel élhetsz, vagy visszaélhetsz: a Te döntésed! A természetben az működik, ami egyszerű. Mint a MAG!

Segíts a MAG-on, hogy segíts magadon!