(Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: "Szívvel-lélekkel a Kárpát-medence magyar egységéért!"SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2OO8-ban

(Meghívó)


     A szervező bizottság nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt .............................. és a társaságában levő .... főt (igény, ill. előzetes jelentkezés alapján kitöltendő és magukkal hozandó!) a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik legfontosabb nemzeti eseményének ígérkezik.
     A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2008. május 24-én (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció az első napon 9-től 12-ig, a másodikon 9-11 közt folyamatos lesz. A belépti díj 4000 Ft/fő (ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 25 % kedvezményt kaphatnak), amit belföldi postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerűbb csoportosan - pl. 5 fő = 20000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/890-564 és 20/443-1830; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), legkésőbb május 10-ig. A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelműen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. A 4000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthető, ám garantált ülőhelyet csupán az előzetesen fizetőknek tudunk biztosítani; először ugyanis őket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Csak 24-re a belépés 2500 Ft, csak 25-re 2500 Ft.) A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 24-én éjszakára, mert 25-én este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. A házi büfé (üdítők, kávé, szendvicsek stb.) mindvégig üzemel, s ebédre ajánljuk 24-én az alagsori Árpád étterem választékát, 25-én pedig Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. (Külön kérdésekre felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk.)
     Mindkét napon nagy választékban megvásárolhatók a NAP Alapítvány készletét képező lapjaink, folyóirataink (pl. a Tárogató) és könyveink (pl. A magyarság örök s elpusztíthatatlan!). Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s támogatást sajnos sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk.
     (Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: "Szívvel-lélekkel a Kárpát-medence magyar egységéért!" Az előadások közt időnként versmondással (Erdei József előadóművész) és dalokkal (24-én Dévai Nagy Kamilla énekművész, 25-én a Labdarózsa népdalkör és a Bokréta citera-együttes) élénkítjük a figyelmet; továbbá a szünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s előadásuk szövegének kinyomtatott változatát (ill. ugyanezt tördeletlenül CD-n vagy floppyn is mellékelve) - mely kissé eltérő és hosszabb is lehet - felszólalásuk után adják át Siklósi Andrásnak, hogy később a teljes anyagot könyvben is közzétehessük, miként az utóbbi 6 alkalommal. Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt biztosítunk (számítógépes projektort is próbálunk szerezni).

Az SZVT részletes programja
(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)

Május 24-én (szombat)
10-10,30 Általános tudnivalók, versek, zene, Himnusz, Magyar hitvallás
10,30-11 Siklósi András: Legyőzöttekből győztesek leszünk! (megnyitó előadás)
11-11,30 Kiszely István: Népünk kialakulásának helyszínei
11,30-12 Rozgics Mária: A nemzeti erők küzdelme a valódi rendszerváltásért és a sajtószabadságért
12-12,30 Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál magyar vonatkozásai
12,30-13 Bokor Imre: Leépült hadsereg, védtelen Magyarország
13-13,30 Práczki István: Homérosz üzenete a szittyáknak
13,30-14 Drábik János: Kiutak a pénzhatalom szorításából
  14-15 EBÉDSZÜNET
15-15,30 Marton Veronika: Keletről jő a fény (a sumiroktól a magyarokig)
15,30-16 Hasznos Miklós: Terrorizmus a 21. században
16-16,30 Pintér István: Az 1848-49-es szabadságharc sikeres hadműveletei; Görgey hadvezetése
16,30-17 Végvári József: A magyar, mint mellérendelő nyelv
17-17,30 Molnár V. József: Szent László, Atilla táltos lova erejének örököse
17,30-18 Sipos Erzsébet: Szimbólumok, ligatúrák, mint az ősnépek azonosító jegyei
18-18,30 Halász József: Veled Európa, de nélküled EU!
18,30-19 Szendrey Marót Ervin: A hunok és a Védák
19-19,30 Péterfai János István: A magyarok Paradicsoma (a Kárpát-medence őskora)
19,30-20 Farkasinszky Tibor: Eladósodottságunk hatásai
20-20,30 Záhonyi András: Csillaghit, ősvallás, magyar hagyományok
20,30-21 Paksi Zoltán: Az égen fénylő Csodaszarvas
21-21,30 Varga Ferenc: Az ősi magyar írásrendszer

Május 25-én (vasárnap)
  9-9,30 Dalok + emlékezés Árpád apánkra
9,30-10 Dénes János: 1956...Lakitelek...2006
10-10,30 Dani Pál: Még egyszer a "honfoglalásról"
10,30-11 Berényi László: A Szent Korona a KöR-iS-TeN hologramja!
11-11,30 Zétényi Zsolt: A csendőrség 1945-ben történt megszüntetése és jelenkori megítélése
11,30-12 Varga Géza: 7500 éves magyar nyelvemlék Szentgyörgyvölgyről
12-12,30 Schmidt Irén: A magyarságkutatás időszerű feladatai
12,30-13 Nagy Attila: Beteg ország, beteg egészségügy
   13-14 EBÉDSZÜNET
14-14,30 Gyárfás Ágnes: Isten háza az égben és a földön
14,30-15 Ft. Hegedűs Loránt: A Sötétségből a Világosságba
15-15,30 Obrusánszky Borbála: A déli hunok Kínában, a Kr. u. 4-5. század folyamán
15,30-16 Maczó János: Társadalmi megegyezést?
16-16,30 Nyíri Attila: Ősi számrendszerünk használhatósága
16,30-17 Ifj. Tompó László: Harc trón és oltár ellen (szabadkőműves kulisszatitkok)
17-17,30 Deák Dezső: A nikolsburgi ábécé tprus jele, mint ősjel
17,30-18 Hervay Tamás: Miért kell magyarságtudományt tanulnunk?
18-18,30 Pintér Katalin: Az emberiség kultúrájának és művészetének kialakulása
18,30-19 Gaudi-Nagy Tamás: Hatalmi jogsértések és kegyetlenkedések az ellenállókkal szemben
19-19,30 Zárónyilatkozat, befejezés, Szózat, Székely himnusz

Honfitársi üdvözlettel: vitéz Siklósi András, az SZVT főrendezője, a Szittya Világmozgalom alelnöke