A Csillagvirág- 2001 Alapítvány népfőiskolai tanfolyamot szervez a 2007/2008-as tanévben.

Téma: a bábjáték

2006 júliusában nyitotta meg alapítványunk a bárándi „Lúdanyó” bábcsoport 25 éves működésének emléket állító állandó bábkiállítást. E munkánk kapcsán előző népfőiskolai kurzusaink hallgatói – első sorban a határon túliak – jelezték, szeretnének alaposabb tudást szerezni a bábjáték témakörében.


Tevékenységeink: tanfolyamunk felépítettsége hasonló a korábbi kurzusainkhoz, de most a hangsúly az elméleti képzésről a gyakorlati felé tolódik a témánkból adódóan. A gyakorlati foglalkozások több csoportban folynak.

A képzés formái: elméleti foglalkozások: előadások, szemináriumok
gyakorlati foglalkozások: - kézműves műhelyek /báb és díszletkészítés/

- játék, ének és tánctanulás
- színpadi technikák
- pedagógiai bábjáték

Az előadások témái: Meseelemzések asztrálmítoszi keretben

Tervezett előadók:

Pap Gábor művészettörténész,
Szántai Lajos magyarságkutató
Makoldi Sándor festőművész
Koszecz Sándor népművelő
Végvári József nyelvész

A kisgyermek világképe /Nyitott az érdeklődők számára/
Az emberélet szentsége /Nyitott az érdeklődők számára/
Előadó: Molnár V. József – az előző kurzus témáit folytatja.

A bábjáték története

Előadó: Vajda Zsuzsa – MárkusZínház

A színpadi bábjáték oktatására a pécsi MárkusZínház tagjait kértük fel. /Régebbi tanfolyamaink, gyermektáboraink aktív közreműködői voltak./ Alkalmainkon áttekintjük a bábozás történetét a kezdetektől napjainkig. Minden hétvégén feldolgozunk egy az évkör rendjébe illeszkedő mesét. Elkészítjük a bábokat, díszleteket. Rendezési ismereteket, színpadi technikákat tanulunk. A mesét bábszínpadra állítjuk és bemutatjuk.

Nyitásként októberben a MárkusZínház előadását nézzük meg. Majd ennek kapcsán megismerjük a bábozás szerepét az emberi társadalomban. A történeti áttekintés első állomása kultikus-misztikus bábjátékok, szertartások megismerése, tanulása. A kézműves foglalkozásainkon megtanuljuk a karakterek létrehozását bábokkal, maszkokkal.

Második alkalmunkon, decemberben, a debreceni Vojtina Bábszínházban a „Szépen zengő pelikánmadár” c. népmese előadást nézzük meg. Ezután a helyszínen mutatja be a színpadképet, a díszleteket és elemzi a mesét az előadás rendezője, Pap Gábor művészettörténész. A történeti áttekintés témája a templomi bábjáték, a képmutogató misztériumjáték. A feldolgozandó téma a betlehemi történet, Jézus születése. Kézműves foglalkozásainkon elkészítjük a bábokat, díszleteket az évköri rendnek megfelelően.

Harmadik alkalmunk témája a szórakoztató vásári bábjáték. A kézműves foglalkozáson a kesztyűs báb készítését tanuljuk meg. A feldolgozandó mese kiválasztása az évköri rendnek és a bábtípusnak megfelelően történik.

Negyedik alkalmunkon a hőstörténetekkel foglalkozunk, szicíliai marionett bábokkal.

Befejező hétvégénken a klasszikus bábjáték a téma. Marionett színpadot készítünk, megismerkedünk a különböző marionett bábtípusokkal. Természetesen most is színpadra állítunk egy mesét.

A másik bábos témánk – mely nem különül el élesen az előzőtől – bábjáték az óvodai, iskolai és családi nevelés folyamatában.

A bábjáték olyan komplex tevékenység, mely a gyermek életkori sajátosságainak leginkább megfelel. A nevelés egyik leghatékonyabb eszköze. A tanfolyamon azt vizsgáljuk, miben rejlik e hatékonyság, s hogyan alkalmazhatjuk ezt a mindennapokban - az oktató-nevelő munkában ill. a családi nevelésben.

Elemezéseink témái:

- a komplexitás összetevői: az adott tér-idő keret, a csoport szociális ereje, a gyermek pillanatnyi érzelmi, hangulati állapota, a mindennapok rendje, a magyarság hagyománya, a gyermek életkorral összefüggő tudása, tapasztalatai, a pedagógus műveltsége, fogékonysága, spontán hatások.
- bábjáték motiváló tényezői: népmese, népdal, irodalom, gesztus jelek, zene, tánc, színjáték, bábjáték, vizualitás, népművészet, stb.
- a tapasztalatszerzés elsődlegessége: cselekvés – leképeződése játékban
- a sokoldalú előkészítés
- gyermekközpontú nevelői attitűd
- az indirektivitás elve
- a témaválasztás /a mese kiválasztásának/ szempontjai
- a gyermeki személyiség fejlődése

A báb és díszletkészítésnél felhasználjuk az eddig megismert kézműves technikákat, nemezelés, batikolás, fonások, csomózások, gyöngyözés, valamint új eljárásokkal is megismerkedünk.

A kézműves foglalkozásokat vezetik:Vajda Zsuzsa bábművész, Váradi Zoltánné C kategóriás bábos, Bodoglári Ilona, Szabó Judit nemezelő

Színpadi technikákat tanít: Vajda Zsuzsa bábművész, Pilári Gábor bábművész
Játék, ének és tánctanulást vezetik: Bodoglári Ilona, Vajda Zsuzsa, Váradi Zoltánné

Időbeni ütemezés:

2007. október 19 – 20 – 21.
2007. december 14 – 15 – 16.
2008. február 15 – 16 – 17.
2008. április 18 – 19 – 20.
2008. május 9 – 10 – 11.

Egy hétvége részletes programtervezete

Péntek

– 16: Megérkezés, szállásfoglalás

16 – 17: A hétvége megnyitása, énektanulás a „Nyitnikék” citera együttes közreműködésével
Vezeti: Váradi Zoltánné

17 – 22: Műhelyfoglalkozások: - a kiválasztott mese elemzése

- a bábjáték előkészítése, a színpadra állítás menetének kidolgozása
- rendhagyó mesefeldolgozás – pedagógiai bábjáték
Vezetik: Vajda Zsuzsa, Szabó Judit, Váradi Zoltánné, Bodoglári Ilona

Szombat

8 – 13: Műhelyfoglalkozások: - bábkészítés, díszletkészítés - Bodoglári Ilona, Szabó Judit

- bábszínházi technikák megismerése - Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor
- pedagógiai bábjáték - Váradi Zoltánné

13 – 14: Ebéd

14 – 16: Előadás: Meseelemzés

Előadók /alkalmanként mások: Pap Gábor, Szántai Lajos, Koszecz Sándor, Makoldi Sándor, Végvári József/ - Nyitott az érdeklődők számára

16 – 18: Előadás: A kisgyermek világképe /Nyitott az érdeklődők számára/

18 – 20: Az emberélet szentsége /Nyitott az érdeklődők számára/

Molnár V. József előadássorozatainak folytatása.

20 – 23: Bábelőadás – MárkusZínház

Mulatság az évkör rendjének megfelelően: /Nyitott az érdeklődők számára/

- Játékok – vezeti Bodoglári Ilona
- Szokások – vezeti Váradi Zoltánné
- Bábjáték – az eddig elkészült darab bemutatása
vezetik: Vajda Zsuzsa, Váradi Zoltánné, Pilári Gábor

- Tánc

Vasárnap

8 – 14: Műhelyfoglalkozások: báb és díszletkészítés folytatása - Bodoglári Ilona, Szabó Judit

Bábszínházi technikák - Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor
Pedagógiai bábjáték - Váradi Zoltánné
Alkalmanként: Aranyi Erzsébet, Láposi Terka

A három nap tapasztalatainak összegzése

14 – Ebéd, hazautazás

A tanfolyam részvételi díja: 4000Ft/hétvége/fő
A tanfolyamra jelentkezni lehet: Váradi Zoltánné, 4161 Báránd, Béke u.7., tel. 54-466-075
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési határidő: 2007. október 14.

Nyitott foglalkozásainkra belépő jegyek a helyszínen kaphatók /a nem tanfolyami hallgatók számára./

Bábelőadás /MárkusZínház/ felnőtt 500Ft, gyermek 300Ft
Egyéb előadásokra: 300Ft/előadás
Étkezés: ebédet szombatra és vasárnapra lehet kérni az általános iskolában, kb. 600Ft/ebéd
Szálláslehetőségek: az iskolában hozott matracon, hálózsákban – térítésmentesen.
Fizetővendég szobákban a faluban: 1200Ft/éj/fő.
Az igényeket /szállás és étkezés/ alkalmanként kedd estig jelezzétek Váradi Zoltánné – Irénke néni – nél, a 54-466-075-ös telefonszámon.

Szerettel várunk minden érdeklődőt.

Báránd, 2007. október. 7.