Mária Utas találkoznak március 21-én 18 órákor Budapesten, a Szent István Bazilika Szent jobb kápolnájában. A találkozón a 2011-es zarándoklatokról, szálláshelyekről, térségi
tervekről, a kommunikációról, önkénteseinkről, zarándokfüzetünkről lesz szó. A résztvevők a sekrestye felőli oldalon találkoznak, és onnan együtt mennek be a kápolnába, mert az ilyenkor már zárva van. A rendezvény szervezője: Bernáth Mária.

Mi a Mária Út?

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az ország kép gazdagítása - több mint 1400 km. A Mária Út mindezek - és még sok más - összessége!
A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan.
Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz készül. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafüzérüket fűzhetik fel az egész út végigjárása folytán.
A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ez által a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket.
Kitűzött céljainkat, az értékek közvetítését e lelki tartalommal is megtöltött úthálózattal kívánjuk átadni. A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul a szemlélete is.
Olyan Utat kívánunk kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi.
Túrákat ajánlunk a félnapos kellemes kikapcsolódástól a többhetes, embert próbáló vándorlásig. Értéket ajánlunk, őrzünk és teremtünk.
•    Életmódot, életszemlélet alternatívát ajánlunk,
•    Program alternatívát ajánlunk,
•    Szemléletet ajánlunk, az értékek szemléletét,
•    Felfedezést ajánlunk - Közép-Európa újrafelfedezését,
•    Kultúrát ajánlunk,
•    Természetet ajánlunk - erdőt, mezőt, várost, patakot, ösvényt,
•    Egészséget ajánlunk - aktív pihenést, sportot, teljesítményt,
•    Közösséget ajánlunk,
•    Környezettudatosságot ajánlunk - egy fenntartható világot.
Kinek ajánljuk? A Mária Út sokrétű üzeneténél fogva célcsoportjait tekintve univerzális. Célunk minél többekhez eljuttatni üzenetünket, nemzeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Középtávon, turisztikai produkcióként megjelenhetünk európai és világszinten is.