Közhírré tétetik!
Április 3-án a nagytemplom előtt 10 órai kezdettel megtartott ünnepség után városunk civil szervezetei rovásírásos helységnév táblákat helyeznek el a városba bevezető 7 út mellett.A táblákat helyben lakó szorgos emberek készítették.
Kérjük,jöjjön el és tisztelje meg jelenlétével az eseményt!
Fénymadár Hagyományőrző Egyesület,Hajta Öregerdő Neszűr civil szervezet,Jászberényi Gazdakör, Jászíjászok, Jászsági Méhészegyesület, J-ÁSZ Se, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Magyarok Szövetsége,Összefogás a Jászságért,Forrai Sándor Rovásírók Jászberényi Köre.