A sorozat célja az Árpád-ház leányainak életén keresztül betekintést engedni a középkori Európa belső viszonyrendszereibe. Ezen felüli szándék bemutatni a Magyar Királyságnak, azaz az uralkodónak, mint személynek és intézménynek, illetve a társadalom egészének fejlődési folyamatait, egységesen ábrázolni azt önmagában és a történelmi környezetben is a 950-től az 1400-as évekig terjedő időszakban.
A sorozat a tavaszi szemeszterben a Szent László korától II. András uralkodásának időszakát is még felölelően bontja ki a történetet. Láthatjuk, hogy1080-1251 között terjedő időszakban, az akkor hozzávetőlegesen eltelt 200 év alatt mennyit változott Európában a "nő" képe, úgy a társadalom színterein, mint a művészetben. Megtapasztalhatjuk azt is, hogy az országon belüli viszonyok szempontjából milyen meghatározó jelentőségű a királynék szerepe mellett a királyleányok házasságainak és életútjának a hatása is. Tesszük ezt azzal a korántsem titkolt szándékkal, hogy egy igen fontos szempontból vizsgáljuk a női természetet és ezen belül is a Kárpát-medencében mindenkorban élt női erő hatásait. Reményeim szerint ezzel a történeti alapon nyugvó, de a mai kor igényszintjének megfelelő szemléletmóddal önnön modern nőiességük mélységeibe nyerhetünk betekintést.

Az előadások, megegyezés szerint a hónapok első szerdáin, 18.00 órai kezdettel lesznek.
Helyszín: ARANYTÍZ Kultúrház; Budapest V. Arany János utca 10.

Február 3. Szent László leányai, avagy a szent király leányainak kormeghatározó emléke
Március 3. Vak Béla két leánya, avagy a lengyel-magyar erősségek és a Német-római császári trón
Április 7. II. Géza leányai, avagy bizánci és német külpolitikai fenyegetettség tengerén hajózva
Május 5. III. Béla leányai, avagy nehéz napok, végzetes döntések
Június 2. II. András leányai, avagy az Árpád-ház hajtásainak legszebb virágai

További információ a http://www.csodashagyatekunk.hu/eloadassorozatok oldalon.
Vonalban levők száma

(www.nemzetihirhalo.hu)