ImageFőtisztelendő Plébános Úr! / Nagytiszteletű Lelkész Úr!
Tisztelt Egyházközségi Képviselőtestület / Tisztelt Gyülekezeti Presbitérium!
Tisztelt Civilközösségi Szervezők!

Ezen levelünk a feltámadási menet korábbi résztvevőinek ismerős lesz. Hozzájuk ismét, az újakhoz először fordulunk jóakaratukban és segítőkészségükben bízva.

A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre kezdeményezésünket. Célunk az volt, hogy e zarándoklattal hirdessük az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát.


A kettőt egységbe fogva és egyszerre. A feltámadási menet 2005-ben és 2006-ban is megvalósult: a csaknem 2000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan Tihanytól Csíksomlyóig áthaladt mindegyik magyarok lakta utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevők körülbelül 30-40 km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerűen adták össze. Tehát nem egy csoport zarándoklatát jelenti, hanem több mint százét.

Az útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A feltámadási menet egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai magyaroktól visszafordulva Baranyán s a Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik ág Tihanyból nyugat felé halad, és Sopronnál keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és Csíksomlyóval. A feltámadási menet idei útvonala a tavalyihoz hasonló, de változhat a szervezés során. (Kérték, hogy a menet egy rövid leágazással az Alföld közepén is haladjon át.) Az erről szóló, zártkörű táblázatunk adatai tehát egyelőre tájékoztató jellegűek. Nagy nyilvánosságra (média, honlap) akkor hozzuk, ha megvan mindegyik stáció.

A feltámadási menet jelvénye – az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt – úgy van fából kifaragva, hogy mindkét útvonalé a teljes jelképet mutassa. Ez a motívum egyaránt elfogadható megoldás a katolikus és protestáns magyarok számára, s továbbá Árpádkori eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk ideája. Benne rejlik e zarándoklat idejének - húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) - szimbolikája is. A kezdet egységét úgy fejezzük ki, hogy nagypénteken a tihanyi kálvária feszületénél még egy a feltámadási jelvény, majd délután 3 órakor válik ott ketté, s hozzuk át egyik felét Zamárdiba. A jelvényre a résztvevő közösségek – kifejezve a zarándoklat eszméjének igenlését - egy szalagot köthetnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják a mindnyájunknak szánt üzenetüket és élményeiket.

A feltámadási menet létfeltétele, hogy 30-40 km-enként, az ún.stációtelepüléseken meglegyenek a helyi szervezők. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy plébánia, gyülekezet, lelkiségi közösség (Kolping-család, cserkészcsapat, keresztény/keresztyén férfi vagy nőegylet…) valamint világi közösség (például polgármester és segítői, huszárhagyomány-őrzők, polgári kör, kulturális egyesület) egyaránt végezte a helyi szervezést, vagy besegített.

A feltámadási menet krisztusi szellemiségű, a Megváltó mindnyájunké, de ha ellenérzést táplálna a településükön élő más nemzetiségűek közössége e kezdeményezés iránt, a Krisztusban való egység eszméjének kinyilvánítása jó érv lehet a megnyugtatásukra. A feltámadási menet a határon túl eddig egyébként sehol nem volt úgymond „tüntetőleges”, de megalkuvó sem, mert a helyi szervezőket mindig jellemezte a „Ne féljetek!” jézusi biztatása.

Eddigi tapasztalataink alapján még egy imitt-amott felmerülő ellenérvre is ki kell térnünk. Vannak olyan testvéreink, akik azt vallják, „nem sokat ér a szimbolikus tett a mai világban”. „Munkahely kell, tisztességes bér, tisztességes kamatú hitel, anyanyelvi oktatás minden szinten, effélékkel újítható meg a magyarság…” – mondják. Ez igaz is, csak vegyék mindehhez, hogy a lelket, az életbe vetett hitet, a közösséget, a nemzetet istenes közösségi ünnepek erősítik, újítják meg. Ebből következnek majd az élet minden területére kiterjedő konkrét és praktikus lépések, amelyek a két fél erejéből a fenti óhajtások megvalósulását is elősegíthetik. Egy példa: pontosan a 2005. évi feltámadási menetnek köszönhető egy határon inneni és egy határon túli magyar településnek az összefogása.

Image

Egy stációtelepülési közösség konkrét teendői:

- A településükre beérkező, előttük lévő stációtelepülés menetét kell fogadniuk, és az átvett feltámadási jelvényt, zarándokkönyvet alkalmas helyen és módon másnapig tárolniuk. A szervezőknek ebből következően a következő stáció szervező csoportjával is előre fel kell venniük a kapcsolatot, hogy azok szintén megszervezhessék a menet ünnepélyes fogadását. (Mi minden szervező közösségnek időben megküldjük az előtte lévő és az utána következő szervező kör elérhetőségét, mihelyst ők megadták. Ha ők a tavalyiak volnának, közvetlenül is érdemes hozzájuk fordulni, mert a személyes kapcsolat adott.)

A fogadási ünnepséget ki-ki a saját elképzelése szerint szervezi meg. (Összeköthető misével, istentisztelettel, rövidebb liturgiával, verssel, énekkel, beszéddel stb.) Egyet szeretnénk mégis nagyon ajánlani hozzá, egy marosvásárhelyi ötletet: a feltámadási jelvény átadásakor vagy a nagycsaládok, vagy a résztvevők gyermekei lehetnének a főszereplők, hiszen nemzetünk jövőjének letéteményesei a gyermekek!

Feltámadási menetszakaszát kinek-kinek meg kell szerveznie: kik viszik tovább tőlük a feltámadási jelvényt, mikor indulnak; mi az útvonal (ebbe földút is beleeshet); hol állnak meg pihenni; vagy közbenső települési közösséggel találkozni? Milyen formában zarándokolnak: gyalog, autókkal, busszal, kerékpáros csapatként, fogatokkal stb.? A gyalogos zarándoklatnak van a legmaradandóbb emléke, tapasztaltuk. Lehet „kombinált” is: az elindulás elején, a település határáig gyalog, onnét közlekedési eszközzel, vagy a következő stációtelepülés határáig közlekedési eszközzel, onnét gyalog. (Nálunk, zamárdiaknál úgy esett, hogy egy csapat végig gyalog ment, s úti célunk előtt 5-6 km-rel csatlakoztak hozzánk autókkal odajött falubelijeink.) A zarándoklat formája függ továbbá attól, milyen a szervező közösség „ereje”, mit tud vállalni; munkanap van-e vagy munkaszüneti nap. Függ az útszakasz hosszától, az útvonalba eső közút forgalmasságától, az időjárástól, a résztvevők száma a szezonális mezőgazdasági munkáktól. Most már akadnak olyan szervezők, akik a saját és a következő stációtelepülés közötti településeket úgy vonják be a zarándoklatba, hogy nemcsak egy szalagot köttetnek fel velük útjuk során, hanem át is adják nekik a jelvényt, s azok viszik tovább frissében. Ebben az esetben tehát nem az előző stációtelepülés közössége érkezik meg a következő stációhelyre, hanem egy közbenső. Sőt, a közbenső akár továbbadhatja a következő közbensőnek is. Ez azért is jó megoldás, mert cselekvőleg sokkal többen vesznek részt a feltámadási menetben, másrészt a 30-40 km-es fáradozás terhe így megoszlik. De ez esetben is érvényes, hogy még az adott napon kell a feltámadási menetnek elérnie az új stációt! Az ilyen szervezés nyilván többletmunkával jár. (A nagyszerű szervezésnek köszönhetően például Nagycenk és Rábatamási között 2005-ben mindegyik településen hol az iskolások, hol a plébániák, hol a polgármester és odahívottjai fogadták az odaérkező feltámadási menetet.) A szervezés része még, hogy a következő stációtelepülésre (vagy közbenső településre, mint célba) ért résztvevőik hazaszállítását is meg kell oldani.

A szalagokon üzenetképpen fontos idézet szerepelhet. Nekünk nagyon tetszik, hogy a felkötött szalagok túlnyomó többsége általában a helyi színeknek, helyi címernek felel meg.

Ha más felekezetű keresztények is élnek stációtelepülésükön, ajánljuk a helyi szervezők figyelmébe, hogy őket is próbálják megnyerni a feltámadási menet ügyének, és hívják meg őket a helyi ünnepségre! (Szép példája az összefogásnak a hévízgyörki, ahol három felekezet – evangélikus, református és katolikus – közös ünnepe a feltámadási menet odaérkezte. Hasonlóképpen, ha településükön van egyházi oktatási intézmény, diákjait, tanárait próbálják meg bevonni! Vannak olyan települések, akár korábbi résztvevők is lehetnek (pl. Galgahévíz), amelyek kiesnek a feltámadási menet útvonalából, de képviselőik szívesen részt vennének a feltámadási menetben. Őket úgy lehet részeltetni, hogy a hozzájuk legközelebbi stáció fogadási ünnepére volnának meghívva. Ily módon a környék rengeteg települése csatlakoztatható, de ez nyilván többletmunkát igényel.

Ha élnek a nyilvánosság adta lehetőséggel, ajánljuk, hogy a szervezők azokat a médiumokat, szerkesztőségeket keressék meg helyi ünnepükről, zarándoklatukról tudósítást kérve, amik korábban nekik már bizonyítottak, tehát tudják róluk, hogy jóindulattal, pontosan, hitelesen végzik tájékoztatási feladataikat. Kérjük, ha mód van rá, készítsenek fényképet, digitális fényképet, mert szeretnénk a feltámadási menetnek minél több mozzanatát minden résztvevő közösséggel megismertetni a képekből készített összefoglalóval.

A szervezéshez, lebonyolításhoz biztos támaszt jelent, hogy a helyi szervezők mindig kapcsolatba tudnak lépni velünk, zamárdi főszervezőkkel. A következő telefonszámon elérhetők vagyunk: (00-36)-30-332-5009. E-mail-ünk naponta olvasott: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Idén a http://www.bucsujaras.hu/feltamadasimenet2007.htm honlapon lehet nyomon követni a feltámadási menetet, s a róla szóló tájékoztatót megismerni vagy másoknak ajánlani. (Úgy is lehetséges az elérése, hogy a www.bucsujaras.hu a keresés tárgya, és ott egy további kattintás.) Ide el lehet küldeni az élménybeszámolókat is.

Egy kérés a végére:

Részvételi szándékukat illetően hadd reménykedjünk mielőbbi válaszukban, akár igen, akár nem volna az. Annál is inkább alapvető ennek tudása, mert a 2 x 49 kárpát-medencei stációtelepülés megtalálása a feltámadási menet szervezésének ránk nézve embert próbáló feladata.

Az eddigi helyi szervezők némelyikében esetleg, bár ezt persze nem tudhatjuk, felmerülhet az a gondolat, különösen, ha a tavalyi fogadási ünnepük formálisra vagy kötelességteljesítés-ízűre sikeredett, hogy érdemes-e idén fáradozni ez ügyben? Hadd kérjük és reméljük azért mégis az „igent”, mert lehet, hogy az idei lesz kegyelmekben gazdagabb; és mert lehet, hogy a tavalyi tapasztalatból csiholódna néhány olyan ötlet, amely az idei részvételük jobbá tételének kulcsa!

Mivel az idei lesz a harmadik feltámadási menet, elvileg a megszokás kedvcsökkentő hatása is jelentkezhet. Ez ellen egy kis utánagondolás az alkalmas ellenszer: kiknek a bevonásával, megnyerésével, új lelkesedésük igénybevételével újítható meg a részvétel? – tehető fel segítő kérdésként. Reméljük, az eddigi két zarándoklat kézbe vett képösszefoglalója is mindenkinek buzdító örömet szerez! Mindazonáltal mi természetesen tiszteletben tartjuk annak a stációtelepülési szervezőnek a döntését, aki nem-et mond az idei részvételre. Viszont hadd kérjük, ebben az esetben tegye meg, hogy településén vagy a szomszédtelepülések valamelyikén beszél a feltámadási menet ügye érdekében olyan emberekkel, akik helyére léphetnének a szervezést illetően, és vele járó felelősséget átvállalnák.

Isten áldja Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!/ Áldás, Békesség!

A zamárdi róm.kat. egyházközségi képviselők és a Zamárdi Polgári Egylet nevében:

Gál Péter József sk

A szervezők elérhetősége:
Telefon: (00-36)-30-332-5009.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postacím: Feltámadási menet - 8621 Zamárdi, Honvéd u. 6. Közösségi Ház és Könyvtár

SZEMÉLYES VAGY ADOTT KÖZÖSSÉGNEK SZÓLÓ ÜZENET:


A Feltámadási menetről a Búcsújárás honlapján tájékozódhatnak.

Image