Magyarok génállománya

Tóth Imre: Génjeink

Az utóbbi két évtizedben a genetika rendkívül sokat fejlődött. Az eredmények egyre megbízhatóbbak lettek, az elvégzett vizsgálatok száma pedig nagyságrendekkel nőtt a korábbiakhoz képest. Mindez bennünket, magyarokat is érint, mert ugyan a hazai források ezen a területen is szűkösek, de a nagy nemzetközi populációgenetikai vizsgálatokba legtöbbször minket is bevontak. Ezek révén egyre több adat áll a rendelkezésünkre. Sokaknak talán meglepő, de ezek az adatok éles ellentétben állnak „hivatalos” történelmünkkel. A genetikai vizsgálatok ugyanis egyáltalán nem igazolják se „finnugor”, se „török” eredetünket. Azért nem, mert mi nem vagyunk se finnugorok, se törökök, és a genetika a finnugrizmussal és a turkológiával ellentétben valódi tudomány.

Bővebben...

Karaul elment

Karaul, az őrző táltos eltávozott közülünk! Emlékezzünk meg szelleméről méltóképp és mondjunk imát, gyújtsunk egy gyertyát! Tudtuk, éreztük, hogy földi életének lángja már halványan pislákol. Mégis, mégis váratlanul ért a hír: Koppány nembéli KARAUL Horváth fia: János György 2009. álom havának 19. napján 13 órakor eltávozott a hadak útjára. Az Öregistennel van találkozása. Fontos ügyben járul a Teremtő elé, az ő szeretett nemzete ügyében megy, hogy személyesen mondja el, baj van, nagy baj.

Bővebben...

Amit szintén a Szent Koronával kaptunk

I. rész

    Urunk megígérte az Élet Koronáját és meg is adta. Ugyanígy megígérte Isten Kardját is, és ezt is megadta. Eddig csak legendának gondoltuk a dolgot, de a Szent Korona Dukász- és Geobitzász-képe eloszlatja kételyeinket. Ha mégsem oszlatná el, ha téves értelmezéseknek gondolnánk e képek üzenetét, a Jelenések Könyvében el is olvashatjuk a konkrét ígéretet.

Bővebben...

NOVEMBER 19. - ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

Erzsébet II. András királyunk lánya volt. Tizennégy évesen feleségül adták Lajos thüringiai őrgrófhoz. A hercegnő már hat év múlva özvegy lett: férje 1227-ben felöltötte a keresztet, a Szentföldre indult, de útközben megbetegedett és meghalt. Erzsébet, akinek jótékonykodása miatt már korábban is meggyűlt a baja férje családjával, magára maradván Marburgba költözött, és belépett a Ferenc-rendbe. Javait és rövidke életének hátralévő néhány esztendejét a betegek és rászorultak gondozásának szentelte. 1231. november 16-án éjfél körül halt meg, huszonnégy évesen. Három és fél esztendővel később, 1235. május 26-án, pünkösdkor avatták szentté (valójában júl. 1-jén, máj. 26. az eljárás kezdetének időpontja volt), s a rákövetkező év májusának első napján "emeltettek oltárra ereklyéi", azaz szenteltek templomot sírhelye fölé.

Bővebben...

Magyarország nem jogállam?

Hallom a Kossuth Rádióban, hogy Kenedi János több évtizedes, történelmi értékű okiratokba szeretne belenézni, azok tanulmányozása céljából, és ezt a mai törvények meg is engedik. Neki mégsem engedte meg a levéltár.Bírósághoz fordult .Az ítélet úgy szólt: a betekintés törvényes, a levéltár köteles megengedni. Mégsem engedtmeg neki.
Szeptember 8-án, a kedd esti "Közéleti ütköző" című rádióműsorban (Bálint István volt a szerkesztő-műsorvezető) ezzel kapcsolatban kikérték két szakértő véleményét, az egyik nevét nem értettem, a másik Lövétei István alkotmányjogász volt. A kérdésre, hogy mit lehet olyankor tenni, ha az állam (valamely intézménye) nem tartja be a törvényeket, ezt válaszolta: „Nincs olyan alkotmány a világon, amely azzal foglalkozna, hogy az állam törvényt sérthet! Nincs mit tenni! Nem valószínű, hogy rendőrséggel ki lehetne kényszeríteni az erre vonatkozó, jogerős bírói ítélet végrehajtását.”
 Tulajdonképpen annak beismerése történt, hogy Magyarország NEM JOGÁLLAM!  Szerintem Lövétei István alkotmányjogászt, és a többieket, akik esetleg szintén nem tájékozottak ezen a téren, fel kellene "homályosítani" arról, hogy de igen, a világon legalább EGY olyan alkotmány van, amely "foglalkozik" azzal hogy a hatalmon lévők törvényt, alkotmányt sérthetnek, és hogy akkor mi a teendő!

Bővebben...

ZARÁNDOKLAT A SZÉP-HAVASRA

Alapfa-letétel Pünkösd hétfőn

Olyan idő köszöntött ránk Pünkösd hétfőnek reggelén, amire azt mondják, hogy „a kutyát sem zavarják ki”. Hideg és szűnni nem akaró eső. Ennek ellenére 450-500 zarándok gyülekezett Gyimesfelsőlokon a Ciherek-patakánál, hogy részt vegyen a Magyar Hagyomány Műhely és a Szép-havas Egyesület által meghirdetett zarándoklaton.

     A zarándoklatot Molnár V. Jóska bácsi és Platthy István vezették. Útközben Jóska bácsi megmutatta és beszélt a csak ezen a környéken található különleges orchidea-fajtáról, a Boldogasszony papucsáról. Később egy olyan helyen, ahonnan jó idő esetén csodás kilátás nyílik, a Mennyei Atyád dicsőítő imádságra megállt a zarándokmenet.

Bővebben...

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Krisztus Urunk föltámada
Szent Malasztja kiárada
Szent vérének kiontása
Lett a pokloknak romlása. 

Bővebben...

Vukics Ferenc: Kurultáj után Kurultáj előtt

(Részleteiben elhangzott Balatonszárszón, Váralján, Kecskeméten, Esztergomban)
Hogy ki mit cselekedett helyesen, azt majd az utókor eldönti. A jelen „nagy igazságait” hangoztató emberek nyomát néhány nap múlva elmossa az eső. A jövendő számára csak a cselekedetek számítanak. A Kurultájon a magyar ember cselekvési formájával találkozhattunk. Valódi magyar összefogást láthattunk és érezhettünk. Jó volt együtt lenni és közösen erőt meríteni a teremtő szándékból. Bösztörpuszta valóban szakrális hellyé lett egy új kezdet helyszíne.

Bővebben...

Kurultaj 3/3

Kurultaj 3/2