3. A sárkány

A királylány és a királyfi között van még egy harmadik szereplő is, a sárkány. Ő rabolja el a királylányt. Többen is felfigyeltek már rá, hogy ez a sárkány alapvetően emberi módon viselkedik. Palotában lakik, táltoslovon nyargalászik, fegyverekkel rendelkezik. Emberi szokásai vannak, még királylányt is rabol. Mindig csak egyet, és mindig csak királylányt. Megjelenése is jellemző módon ahhoz az időszakhoz köthető, amikor a királylány eladósorba kerül. Úgy tűnik, elsősorban ő idézi meg, hozzá kapcsolható. Ezt a kapcsolatot mutatja egy másik jellemző is: a sárkánypalota aranyalmává változtatható, de csak a királylány által. Az alma pedig egyértelműen a nő szimbóluma. Viszont a sárkány, tulajdonságait illetően mégis inkább a királyfi analógiája lehetne. Viselkedésben ő áll hozzá a legközelebb. Helyzete egy furcsa, mindkét oldalhoz valamilyen módon kapcsolódó középponti hely. Ha tovább boncolgatjuk az előbb érintett asztrálmítoszi vonatkozásokat, ismét a mérleg jegyre kell gyanakodnunk. A mérlegben ugyanis találunk egy másik fontos erőhatást is a Vénuszon kívül, ami más jellegű az előbbinél. Ebben a jegyben van ugyanis a Szaturnusz erőbenléte. Az asztrológia tanítása szerint a Szaturnusz az a planéta, amely az idő fölött őrködik, és akadályozó hatása miatt rosszindulatú planétának tartják. Egy újabb játék a mássalhangzókkal azt is elmondja, milyen formában találhatjuk meg ezt az erőt. A SaTuRNuS mássalhangzóira például nagyon jól rímel a CSoDaLéNY szavunk. Ez hát a sárkány. Úgy vélem ezek alapján, hogy az ő szerepének tisztázása nélkül ugyanúgy nem érthetjük meg a királylányt, mint ahogy a királyfi nélkül sem.
A sárkány tehát egy gonosznak tartott hatalom, amelyet le kell győznie a királyfinak. Azt gondolhatnánk, hogy a hős negatív párjával van dolgunk. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy ez valóban így lenne. Az első figyelmeztető jelzés a sárkány fejeire utal. Neki ugyanis három, hét, tizenkettő feje van. De ezek nem a gonosz számai! Ezek egytől-egyig szent számok. Inkább olyasmire gondolhatunk, hogy a kozmikus teljesség több arculatával van dolgunk. Az egység az ember szemszögéből részekre vált szét, és így nem vesszük észre a benne rejlő harmóniát. Az egyes részek így gonosznak tűnnek, mert nem látjuk át viselkedésének okait. Lényegében saját előítéleteinknek is tekinthetjük. A sárkány fejeivel folytatott közelharcban talán nem vesszük észre azt, amit kicsit távolabbról már láthatunk: nevezetesen, hogy a több fej ellenére ez azért mégiscsak EGYséges lény. De akadnak további jó tulajdonságai is. Az egyik ilyen például, hogy tartja a szavát. Ha három életet ígért, meg is adja. És sohasem támad lesből, mindig jó előre tudatja az érkezését. Manapság már nem ilyennek képzeljük el a gonoszt. (De a nagyobb baj talán az, hogy a jót sem...)
Ha azonban nem gonosz, akkor mi lehet a funkciója? Mihez kezd a királylánnyal? Arról, hogy hogyan bánik vele, nem kapunk hírt. A mese nem tesz említést arról, hogy esetleg bántalmazná. (Igaz, az ellenkezőjéről sem szól.) Csak annyit tudunk, hogy a királylány a palotájában várakozik, és búsul. A sárkány láthatólag nem tesz vele mást, csak őrzi. Magának. Ez is egy jellemző tulajdonsága lehet: az őrző szerep. Annál is inkább, mert vannak mesék, amelyekben egy másmilyen sárkány jelenik meg. Nem királylányokat rabol, hanem a határt őrzi. Általában hídnál, és gyakran épp a tündér vagy a boszorkány birodalmát. Sokszor viszont épp az őrzött területen található a királylány is. Az őrző szerepről a kínai sírőrző démonok, vagy a középkori vízköpő szörnyek juthatnak eszünkbe. Az őrszobrok feladata pedig nem más, mint a rontó hatalmak távoltartása. Ha a sárkánynak is ez a feladata, az meglepő fordulatot jelent: gonosz nőrablóból szent őrzővé változtattuk.
Van azonban egy probléma ezzel a képpel. A sárkány ugyanis a királyfi elől is elzárva tartja a királylányt, sőt, elsősorban előle zárja el. Róla pedig igazán nem mondható, hogy a rontó erőket képviselné. Esetleg a királyfi útját egyben megtisztulási útnak is kell tekintenünk? Ez is elképzelhető. Vagy az is lehet az ok, hogy ha a királylányért nem tesz semmit, akkor nem érdemelte ki. Szó volt már róla, hogy ez a királylány milyen belső segítő erőket idéz meg az emberben. Arról is történt említés, hogy ezt a szintet nem érheti el akárki. Talán a sárkány funkciója ezzel is összefügghet: mielőtt közel engedné ehhez a belső segítőhöz, előtte megszilárdítja az embert, csiszolja a jellemét. Egyfajta gátat képvisel, amit csak akor tud áttörni a hős, ha lelkileg elég erős a továbblépéshez. Azonban mint látni fogjuk, ez a szint kellő éberséget is kíván. Nem csak megszerezni nagy feladat, de megtartani is. Erről is szólnak a mesék: Amikor a királyfi - látva, hogy minden rendben van - kezdene eltunyulni, betéved a palota rejtett szobájába. Itt mire felocsúdna, már újra szabadon is eresztette a falra szegezett sárkányt.
Ám ugyanez a sárkány a királylány oldaláról vizsgálva mást is takarhat. Nem lehetetlen az sem, hogy a benne lakozó félelmet fejezi ki a férfival szemben. Egy tanulmányban olvastam ilyesmit, sajnos már nem tudom, hogy hol. Lényegét tekintve a szépség és a szörnyeteg viszonyát tárgyalta. Eszerint a nő akkor válik lelki értelemben is nővé, amikor felfedezi, hogy a férfiban levő szörnyeteget (agresszivitást) meg tudja szelídíteni. Amikor rájön, hogy tud bánni a férfival. Őszintén szólva nem tudom, mennyire lehetséges ez. Erről inkább egy nőt kellene megkérdezni. Kizárni nem lehet ezt a lehetőséget sem. De ez a többire is érvényes. Elképzelhető, hogy mind érvényes, de az is, hogy egyik sem. Ezek elméletek. Bármelyiket tovább lehet gondolni.