A magyar kultúrkincs fontos része a középkori Magyarország épített öröksége. Ennek ránk - az utókorra - maradt része óvni, védeni való kincs. A rengeteg háború, pusztítás után is jelentõs mennyiségben köszönnek ránk a régmúlt templomai, várai, apróbb emlékei. Még ennyi viszontagság után is bõségesen akad látni- és mentenivaló. A Kárpát medence még mindig a világ tán legnagyobb középkori műemlék-együttese. Nagyságrendileg 2500-2600 egyenként is óriási értékű középkori műemlék vár még arra, hogy egy kicsit felfigyeljünk rá.

Ám ez a felbecsülhetetlen értékű kincs ma is mostohán van kezelve, nincs összefüggõen feldolgozva, bemutatva, sok esetben sorsára hagyva pusztul. Ezt a tarthatatlan állapotot szeretnénk megszüntetni, ám a munka lassan halad. Pénzügyi forrásaink végesek, lehetõségeink ezáltal korlátozottak. El kell készülnie végre egy teljes jegyzéknek, és fotótárnak, mely a teljesség igényével bemutatja és ismerteti középkori örökségünket. Nincs sok idõ, lévén ezek az építmények napjainkban is folyamatosan pusztulnak. Jó néhányuk az elmúlt évtizedekben semmisült meg. Rengeteg eltüzelt kazettás mennyezet, építõanyagnak széthordott freskós templom sorsa figyelmeztet arra, hogy ha legalább emlékét és üzenetét meg akarjuk õrizni múltunknak, akkor nem várhatunk a cselekvéssel. Intõ példa a szovjet hadsereg, majd a honvédség által lõtéri célobjektumként szétlõtt Várpalotai Árpád-kori templom, és a hasonló sorsra jutott Ruszkini (felvidék) szintén Árpád-kori freskós templom, ahol a szlovák honvédség egy képileg dokumentálatlan Szent László legendát ábrázoló freskókincset lõtt szét. És ez mindössze néhány éve volt. Tudomásunk van rengeteg dél-erdélyi, szórványvidéken lévõ freskós templomról is, ahol tetõ már nincs, gyülekezet se, ha most nem készül el a dokumentáció, akkor 10 év múlva ezek is a nyom nélkül elveszett emlékek sajnos hosszú sorát fogják gyarapítani.
Ezredévek elnevezésű programunkat az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány keretein belül működtetjük, az ország egyik dokumentáltan évezredes múltú templomának rangjára emelve az összes elfeledett értéket. Júliustól indul honlapunk, melyen, ha a munka elvégzéséhez elegendõ forrás összeáll, megtalálható lesz ezen emlékek egyelõre részleges, idõvel teljes tára. Körül-belül 5-6 év alatt szeretnénk a lehetõségekhez képest TELJESEN feldolgozni a Kárpát-medence összes középkori épített emlékét. De ehhez önmagunk kevesek vagyunk, ehhez az önök segítségére is szükség van. Mivel az Árpádok korának ránk maradt hagyatéka össznemzeti ügy ezért is szeretnénk kérni, hogy lehetõségükhöz mérten segítsék, támogassák munkánkat.
Az Alapítvány számlaszáma: 73200189-11106258
(A KÖZLEMÉNY rovatban kérjük feltüntetni: Ezredévek)
Tisztelettel és köszönettel
Papp Atilla
Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány kurátora, a program vezetõje