Állásfoglalás
 
Örömmel értesültünk arról, hogy a nemzetközi temetkezési kultúrával foglalkozó világszervezet (FIAT-IFTA) az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) előterjesztésére a világörökség részének ajánlja a magyar fejfás temetőket.
 
 
A Magyar Patrióták Közössége értékőrző szervezetként kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyarság hagyományos temetkezési kultúrája – amely mára csaknem kiveszett – fennmaradhasson. Egy ilyen súlyú elismerés megnövelné régi sírjeleink társadalmi megbecsültségét, s talán beindíthatna olyan folyamatokat, amelyek a hagyomány újjáélesztésére hatnak. Egyesületünk 2013 nyara óta dolgozik Kassa környékére összpontosító szórványprogramján, ennek az örökségvédelmi dokumentációs kezdeményezésnek keretében tanulmányoztuk a környék temetőit. Legnagyobb örömünkre a Hernád és az Ondava völgyéből is kimutattuk féltett örökségünk, a fejfák jelenlétét.
 
Népünk archaikus sírjelei, a fejfák a messzi keleti múltba röpítenek minket. A fejfaállítás része nemzeti karakterünknek, a magyar néprajztudomány egyik legbecsesebb, legfontosabb területe. A fejfák a protestáns – elsősorban református – temetők jellegzetességei, de vannak katolikus vidékek is, ahol kereszt alakú fejfákat készítettek (pl. Palócföldön). Ennek oka, hogy a katolikus egyház a XVII. században, a vallási villongások idején – megkülönböztetés céljából – betiltotta a fejfák állítását. Archaikus sírjeleink különlegessége, hogy eredetileg magát a halott személyt formázták meg, s antropomorf jellegüket máig megtartották. Azért is kell faragott fejfáinknak kitüntetett figyelmet szentelnünk, mert ősi motívumvilágunk, szakrális jelképrendszerünk hordozói.
 
Fontos, hogy ne csak a közleményben megnevezett Szatmárcseke és Hajdúböszörmény – valóban nagyon értékes – temetői élvezzék ezt a fokozott védelmet és megbecsülést jelentő státuszt, hanem ebbe a körbe a többi magyar tradicionális temetőt is be kell vonni, tekintettel arra, hogy a fejfaállítás szokása az Kárpát-medencében mindenütt megvolt, ahol magyar műveltségű lakosság élt.
 
Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a közlemény a fejfákra vonatkozóan sajnos tévesen a „kopjafa” elnevezést használja, holott e két fogalom nem szinonimája egymásnak. A kopjafa valóban a Székelyföld kulturális terméke, a katona népek sírjaikba mint a dicsőség jelképét állították – ezzel szemben a fejfa a magyar sírhantok általános kultikus jele volt. A kopja és a fejfa különbözőségét Viski Károly néprajztudósunk 1910-ben bebizonyította. Hangsúlyozzuk, hogy a kopjafa megnevezés a népi szóhasználatban nincs jelen.
 
A temetőinkben még számosan fellelhető fejfák népműveltségünk archaikus és kultikus elemeit őrzik, ezért rendkívül fontos, hogy tradicionális temetkezési kultúránk élő örökségként fennmaradhasson az utókor számára. A Magyar Patrióták Közössége ezért kezdeményezni fogja, hogy a kormányzati kultúrpolitika tűzze ki célul a fejfás temetők nemzeti és nemzetközi védelmének mielőbbi megvalósulását. Ezzel összefüggésben felajánljuk saját munkánkat a magyar társadalom számára, ami alatt védettségre érdemes temetőinket felkutatását, a meglévő értékek dokumentálását, publikálását értjük.
 
Becsüljük meg ősi kultúránkat, pótolhatatlan örökségünket!
 
2014. június 14.
 
Magyar Patrióták Közössége
 
Forrás: magyarpatriotak.hu