A világméretű pénzcsalás stratégiai célja

Amennyire kívülről felismerhető, az amerikai pénzhatalomnak eredetileg az volt a célja, hogy az amerikai pénznemet uralja, és ezzel az amerikai piacot saját akarata szerint manipulálhassa. Erre a célra szolgált a FED jegybankrendszer. Amikor Kenedy amerikai elnök törvényjavaslatot nyújtott be e magán pénzrendszer államosítására, hirtelen halált halt. Bárki is nyúlt az amerikai pénzhatalom e magánpénzes lehetőségeihez, az vagyonát vagy életét vesztette.

Időközben azonban az amerikai pénzhatalom stratégiai céljai túlnőttek a nemzeti dimenzión. A globális magánpénzrendszer a cél, amelyet magándollárjainak uralma és fő tartalékvalutaként való keresztülvitele révén az egész világon messze menően elértek, és már csak egy világpénznemmel - az euro-dollárral - kell formába önteniük.

Ha tehát a világ pénzrendszerével a magán pénzcsoportok javára való második visszaélést, és egyáltalán a mennyiségi pénznemekkel való visszaélést meg akarjuk akadályozni, minden pénznemet biztosítani kell minden közületi és magán visszaélés, minden deflációs és inflációs manipuláció ellen.

Ez bizonyosan nem elérhető, ha a pénznemet a magánpénzhatalomra bízzuk. Ismét használni fogja visszaélési lehetőségeket, és a pénzmennyiség szaporításával a világot ismét saját előnyére fogja becsapni és kizsákmányolni.

A tapasztalatok azonban azt is megmutatták, hogy a legtöbb kormány ugyanúgy visszaél a pénznemével, ha lehetősége van rá, ha tehát befolyásolási lehetőségei vannak a jegybankra és annak pénzmennyiségi politikájára.

Az tehát a feladat, hogy a pénznemek a közületek és a magán pénzhatalom visszaéléseitől annyira függetlenek legyenek, hogy a magán és közületi visszaélés kizárt legyen.

Bizonyosan nem olyan könnyen manipulálható egy aranyon alapuló pénznem, mint egy puszta mennyiségi pénznem. Minden, aranyon alapuló pénznem nehézségei azonban az arannyal való rendelkezésben rejlik, miután az amerikai pénzhatalom a világ aranykészletének legnagyobb részét a kezébe kaparintotta. ő tehát minden fajta aranyon alapuló pénznemmel nyerő és kizsákmányoló lehetne.

Marad tehát a mennyiségi pénznem megoldása. Ez a mennyiségi pénznem azonban nem maradhat szabadon, önkényesen meghatározható, hanem a semleges pénz céljára kell irányulnia. A pénzmennyiségnek tehát nem szabad gyorsabban növekednie, mint a javak mennyiségének. A monetáris szektorból nem szabad megint inflációs vagy deflációs hatásoknak kiindulniuk a pénznemekre és a világgazdaságra.

Ez csak szigorúan semleges és így független jegybankokkal elérhető, hogy ezek mintegy a "negyedik hatalmi ágat? adják, ne legyenek magánkézben, és ne legyenek befolyásolhatóak kormányok által. A Bundesbank ősmodellje, az Eurobankba való kasztrációja előtt nagyon közel állt ehhez a függetlenséghez.

Az eljövendő pénzreform egyszeri alkalmat kínál arra, hogy a tetteseket, pénzügyi manipulációikat és visszaéléseiket megbélyegezzük, és ezzel általános egyetértést teremtsünk a sem a magán pénzhatalom, sem a kormányok által nem befolyásolható jegybanki rendszer mellett. Ez egy évszázados esély lenne.

A független jegybanki rendszert mindenekelőtt a pénzhatalom akadályozhatná meg, amely a már tulajdonában lévő BIZ révén már átállította a váltókat a következő jegybanki és pénzrendszer birtokba vételére. Ezért égetően fontos a felvilágosítás, hogy a monopolkapitalizmus révén nemcsak a jelenlegi pénznemre, hanem egy új pénzrendszerre leselkedő veszélyt a lakosság, a gazdaság és a politika számára felmutassuk.

Dr. prof. Eberhard Hamer
Zeit-Fragen
Fordította: TF www.fuggetlenseg.hu