Dologi értékekkel a pénzreformhoz

Ha a világ-pénzhatalom menetrendjét helyesen értelmezzük, akkor a pénzmennyiséget mindaddig akarják szaporítani és elértékteleníteni, amíg azzal a világ valamennyi fontos dologi értékét felvásárolták és monopolizálták. A pénzhatalom elég okos ahhoz, hogy tudja, hogy pénzmennyiség-szaporítása nem marad titokban, és valamikor megcsappan az inflálódott dollárba vetett bizalom. A bizalmi válság kitörése a most még uralt, lopakodó inflációt vágtató, nyílt inflációvá teszi, amelynek kényszeruen kell pénzreformba torkollnia.

Azonban pontosan ez mind a pénzhatalom, mind az USA előnye:

A pénzhatalom a kétes dollárral előzőleg elegendő dologi értéket vásárolt, a pénzreform tehát dologi értékei birtokában már nem fogja érinteni, hiszen a kétes pénzből időben értéktartalmú vagyonra állt át. Minthogy időközben sok területen világ monopol helyzetet ért el, a világot bármikor külön járulékfizetésre tudja szorítani, akár monopolárkkal is. Akkor immár nem az adók adják a világot uralók jövedelmét, hanem a monopolhozamok. Senki sem akadályozhatja meg a pénzhatalmat abban, hogy az arany, gyémánt, réz, cink, vasérc, vetőmag vagy energia árát 10, 20 vagy 30%-kal megemelje, és ilyen módon a világ egész lakosságát külön járulékfizetésbe szorítsa. Még sohasem volt ilyen világpénzhatalom, még sohasem volt a világ teljes lakosságára ilyen veszélyes.
Az amerikai pénzhatalom a kétes dollárt csalárd módon túlnyomó részben külföldre vitte. A teljes dollárállomány több mint kétharmada immár nem az USA-ban van, hanem az USA hitelező államainál. Az USA ugyanis az elmúlt években egyre erőteljesebben eladósodott a külfölddel szemben. A külföld javakat szállított (dologi értékeket), ezért azonban értéktelen dollárt kapott. Ha ez most hirtelen értékét veszíti, a kár több mint kétharmad részben a jegybankokat, a bankokat, az államokat és USA-n kívüli piaci szereplőket éri. Akkor bosszulja meg magát, hogy az európai jegybankok aranyukat kétes dollár ellenében átadták, és azért a saját pénznem, például jen vagy euró alapjaként mindig kizárólag értéktelen pénzt (valutatartalék) használtak fel. Ha tehát a dollár, a vezető pénznem összeomlik, a csatlós pénznemek is szükségszerűen összeomlanak, amelyek egyedüli alapja a kétes dollárállomány. Más szavakkal: a dollár körvonalazódó pénzreformja szükségszerűen valamennyi pénznem világméretű pénzreformot von maga után, amelyek számára a kétes dollár most még a fő devizatartalékot adja.

Az azonban, hogy egy magánpénznek - a dollárnak - az amerikai pénzhatalomhoz tartozó FED részéről, a dollár felpuhítása céljából való mindenféle, szüntelen szaporításának egyre erőteljesebb inflációhoz és végül pénzreformhoz kell vezetnie, pénztudományi alaptudás, és még Greenspan és tettestársai számára sem lehet kétséges.