Sajnos a bezárás réme fenyegeti a légzésbénult betegeket ellátó Osztályunkat, mivel a Budai Gyermekkórház is felkerült a bezárandók listájára! Kérek minden ötletet, vagy jó(befolyásos!) e-mail címet, hogy nyomást gyakorolhassunk a miniszterre vagy a Regionális Tanácsra, hogy ez ne történhessen meg. Egy krónikus osztályon a biztos halál vár ránk, mert az életünk és nem csak az életünk minősége függ attól, hogy ezt elkerülhessük!
Doszkocs Zsuzsa


Doszkocs Zsuzsa: Tűnődés...

Túl vagyok a kómán
Élek, ahogy hagyják.
És a gép duruzsol a fülembe
Miközben levegőt juttat a tüdőmbe...

Nem kívánom Néked
Ezt a nehézséget!
De belenézhetne a szemembe
Aki szerint túl nagy a létem költsége...

Szeretem a szépet,
Festek is sok képet.
És a gép duruzsol a fülembe
Miközben levegőt juttat a tüdőmbe...

A gazdaság sáros?
Haljak meg, tán már most!
De belenézhetne a szemembe
Aki szerint túl nagy a létem költsége...

Igyekszem a jóra,
Vágyom néhány szóra.
És a gép duruzsol a fülembe
Miközben levegőt juttat a tüdőmbe...

Hát Tisztelt Országház!
Ez a humanitás?
De belenézhetne a szemembe
Aki szerint túl nagy a létem költsége...

Komor ez a Világ,
Nekem helyet nem ád.
De belenézhetne a szívembe
Aki szerint nem vagyok méltó az életre.

Doszkocs Zsuzsa a Budai Gyermekkórház Légzésrehabilitációs Osztály betegeAz orvosi eskü szövege

,,Én ................. esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam."

A hippokratészi eskü

"Esküszöm a gyógyító Apollóra, Aszklepioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam , úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat leróvom; utódait testvéremnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben - nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az esküt megtartom és nem szegem meg , örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője."