Tájékoztató
a "Szépen, emberül" Alapítvány munkájáról, terveiről, ajánlatairól:

Az l992-ben alapított, ma már közhasznúvá minősített Alapítvány az l983-ban "Szépen magyarul - szépen emberül" néven indult mozgalom eszmeiségének a továbbvitelére alakult. A cél: a fiatalokban az anyanyelvért való felelősség és az önbecsülésigény erősítésével elérni, hogy azok tudatosan készüljenek az egyénileg boldog, a társadalom számára hasznos életre. Hazájuk jó polgára, nemzetük jó gyermeke, önmaguk jó gazdájaként akarják megmutatni emberségüket. A mozgalomban részt vevő sok nagyszerű fiatal, felnőtt tapasztalatából összeállt egy 12 pontba foglalt életjavaslat az átlagosan 80 évvel számolt földi életünk idejére. /Aki ezt vállalja, az él "szépen emberül"./

Az Alapítvány együttműködésre törekszik minden jó szándékú emberrel, szervezettel.
Számít az egyházak támogatására.

1./ Az Alapítvány jelenlegi elsődleges feladatának az ÉLET "SZÉPEN EMBERÜL" életjavaslat megismertetését tartja. Kállai Eszter, az Alapítvány elnöke (a mozgalom elindítója) előadásokat vállal
a./ ált., középiskolákban tanórákon, de összevont osztályoknak is, tantestületeknek, szülőknek;
b./ könyvtárakban, stb. a település polgárainak. 2./ A REND-ÖRÖM-ÜNNEP jegyében megtartandó évi "szépen emberül" ünnepek hagyománnyá tételét segíteni. /Az évszakokhoz és az emberi korokhoz kapcsolódó négy ünnep mellett ott van az un. HAZAVÁRÓ ünnep is./

3./ Ígény szerint fiatalok, pedagógusok, egy-egy település polgárai közül "Szépen emberül" testület szerveződésének a segítése.

4./ A SZÉPEN EMBERÜL NÉPAKADÉMIA működtetése, helyi egységeinek létrehozása az életen át való tanulás biztosítására. Eddigi történelmünk, jelenünk, jövőnk 10 szakaszra osztott / jelenleg a 1701/03 - 1815-25 Montesquieu-Goethe, Bessenyei- Berzsenyi szakasz/ vizsgálata abból a célból, hogy az IGAZSÁGOSSÁG, KÖLCSÖNÖSSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG jegyében, a tudásból eredő megértés, a megértésből fakadó szeretet alapján éljünk az öreg székely akarata szerint: AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY AZ VELÜNK SZEBB LEGYEN, MINT NÉLKÜLÜNK.

5./ A VALÓSÁG teljesebb megértésére "Művészetről versek ürügyén - valóságról művészet ürügyén" néven kb. 5 órás munkaértekezlet tartása nagyjából azonos érdeklődésű és tapasztalattal rendelkező, kifejezetten ezzel a céllal összejött munkahelyi, baráti stb. közösségek, egyesületek, pártok tagjai számára.

Kállai Eszter
1064 Bp.,Podmaniczky u.79.fszt.l.
TISZTA SZÓ! TISZTA ÉG! TISZTA VÍZ! TISZTA LELKIISMERET!

--------------------------------------------------------- 2oo4 - a TISZTA SZÓVAL "szépen emberül" kérdezés éve