ORBÁN BALÁZS,a legnagyobb székely halálának 120. évfordulója

"Családdal nem lévén megáldva,a magyar népet tekintem családomnak, s azt kívánom fõ örökösömnek tenni".Orbán Balázs

Orbán Balázs / 1829. február 3. - 1890. április 19./

A legnagyobb székelynek mondott Orbán Balázs Lengyelfalván született Orbán János és a görög származású Knechtel Eugenia gyermekeként.

Iskolai tanulmányait Udvarhelyen kezdte a római katolikus, majd ugyanott a református iskolában. Szüleivel - örökségi ügyben Konstantinápolyba költözött. A konstantinápolyi pörösködés ideje alatt bejárta Palesztinát, Szíriát, Arábiát, Egyiptom északkeleti részét és Görögorszá­got. A forradalom hírére 150 főből álló szabadcsapatot szervezett, de útközben tudomást szerezve a szabadságharc végéről, visszatért Konstan­tinápolyba. Itt bujdosó honfitársai életkörülményén igyekezett javítani. Mivel az osztrák hatóságok nem tették lehetővé hazatérését, önkéntes száműzetésbe ment Angliába. Itt Londonban és Jersey szigeten tartózkodott. Londonban a keleti irodalmat tanulmányozta, hogy jobban írhassa meg keleti utazásának történetét.

Az októberi diploma és a februári patens kedvező hatására vissza­térhetett szülőföldjére. Az apai birtokból csak Szejkefürdőt kapta meg, ezért szakított a bárói cím használatával. Itthon sajtó alá rendezte keleti utazásának anyagát, majd 1871-ben politikai pályára lépett s mint szélső ellenzéki politikus tevékenykedett. 1870-től a függetlenségi párt országgyűlési képviselője volt, majd 1870 és 1883 között a székelyke­resztúri és a berettyóújfalusi választókerület képviselőjeként műkö­dött.

Irodalmi kísérletei udvarhelyi diákkorában kezdődtek. Nagy hatás­sal volt rá, a februári forradalom szociális teoretikusa Louis Blanc. Fő munkája a "Székelyföld leírása "/1863-73/ c. könyve volt, melyben székelyföldi útján látottakat és hallottakat örökítette meg. Forrásér­tékű munkáját etnográfiai és históriai szempontból egyaránt számotte­vőnek ítélték. Benne még addig nem közölt történeti adatokat adott köz­re. Munkájának frissességét és üdeségét leírásának biztonsága szolgál­tatta. A munkában Ortutay a néprajz romantikus hőskorának legjelentő­sebb művét látta, melyet JókaiMór hét legkedvesebb könyve közé sorolt.

A kötetben megtalálható az egész székely etnikum jellemzése, a székely életmenetel, a küzdelmek és a szokások. Jelentősek a könyvben találha­tó népmesék és a számszerint 356 fénykép - illusztráció. Ismertek képvi­selőházi beszédei.

Orbán írt az Ország Tükrébe, a Hazánk és Külföldbe, a Kolozsvári Nagy naptárba, a Vasárnapi Újságba, a Századokba és több más ismert korabeli lapba és folyóiratba. Politikai tanulmányúton járt Franciaor­szágban és Svájcban. Turinban fölkereste Kossuth Lajost is. Mindig díszmagyarban járt, ezzel tiltakozva a kormány elnémetesítő politikája ellen.

Politikai hitvallása erősen hazafias színezetű volt. Az unitári­us egyházba politikai indíttatás révén csatlakozott képviselő korában. Ferencz József szerint vallásos missziót teljesített azzal, hogy so­kan munkája révén ismerkedtek meg az unitarizmussal és csatlakoztak az egyházhoz. 1876- ban a székelykeresztúri gimnáziumnál alapítványt létesített, melynek odaítélésében a diákság titkos szavazását kívánta érvényre juttatni. Végrendeletileg örökösévé az egyházat tette. Amint végrendeletében írta "földi javait a hazai közművelés és fajmentés ol­tárára szentelte."

Orbán életének utolsó szakában sokat betegeskedett. Budapesten halt meg. Szejkefürdőn helyezték örök nyugovóra. Halála után javaslat született egy Udvarhely központú "Orbán Balázs Irodalmi Társaság" alapítására és egy Hargita monográfia kiadására. A székelykeresztúri unitá­rius gimnázium a nagy székely nevét viseli.

Szejkefürdőn,Orbán Balázs földjén ,szellemi öröksége talaján minden évben-augusztus második szombatján-,összegyűlnek az unitáriusok tisztelegni a LEGNAGYOBB SZÉKELY előtt. 

Katt.ide:  

Permalink | Leave a comment  »

Az EGYSÉG szigete, a SZERETET és BÉKE hajója, a HIT és a REMÉNY hajléka

„Az EGYSÉG szigete, a SZERETET és BÉKE hajója, a HIT és a REMÉNY hajléka” épül
MAKOVECZ IMRE tervezésében, az ÖN segítségével, a ZALAEGERSZEG melletti GÉBÁRTI tó partján.

Közhasznú alapítványunk 1998 óta szolgálja közösségi tevékenységével.
Küldetésünknek az egész Kárpát-medence testi-lelki-szellemi felemelkedését tekintjük.
Elindulásunkkor közösségi házat álmodtunk, ám a keresztény magyarságot átölelő szeretethullámmal Égi Édesanyánk azt üzente:
az embereknek szánt menedék legyen egyben az Isten háza is.

A BOLDOGASSZONY KÁPOLNA
váljon nemzetünk otthonává,
CSÍKSOMLYÓ szellemiségével a szeretet zalai szentélyévé,
a Magyarok Nagyasszonya oltalmában.
Szíveket gyűjtünk, lelki testvéreket, akik örömmel és derűs hittel adakoznak.

A Boldogasszony áldását kérve köszönjük, ha adója 1%-ról javunkra rendelkezik,vagy adományával támogatja célunkat.

ZALAI BOLDOGASSZONY ALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 18960923 – 1 – 20
UniCredit Bank 10910003 – 00000008 – 89860007
IBAN: HU41 1091000300000000889860007

Szent Pio atya szavai Magyarországról:
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Jézus mondja:

„Tág terekre viszlek el
szűk ösvényen át:
kicsi leszel, hogy nagy legyen
szívedben a világ.

Szí-ved-be-le-do-bog-ta-tom
szelíd szerelmemet:
gyerek vagy, gyermek, gyermekem,
és egy vagyok veled.

Általad vagyok, tebenned
Bennem vagy Általam,
és jó és jó és jó minden:
hűs láng szavad-szavam.

És középből lángolón
hullámzik mind a tér,
és minden, mindenütt virág,
és ezeregy és fehér.”

P. F.

„A mi lábunk együtt járjon, a mi kezünk együtt gyűjtsön, a mi szívünk együtt dobbanjon, a bensőnk együtt érezzen, az elménk gondolata egy legyen, a fülünk együtt figyeljen a csendességre, a mi szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, az ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az Örök Atyához! Amen.”


Erzsébet asszony Jézustól kapott imája (Szeretetláng lelki napló, 1962. május 4.)

Permalink | Leave a comment  »

Rekordot döntött a neten a japán tévé magyar rovásírással foglalkozó kisfilmje

Tíz nap alatt minden idők legnézettebb rovásírás-témájú videójává lépett elő az interneten az a kisfilm, melyet a japán közszolgálati televízió (NHK) készített hazánkban a székely-magyar rovásírásról – tudatta szerdán a produkció szolnoki közreműködője.
Sípos László elmondta: a kuratóriumi elnökként általa vezetett magyarországi Rovás Alapítvány és a Japán Állami Televízió közös szerkesztésében 2010. január 12-én került az Ohajo Nippon (Jó reggelt, Japán) című reggeli adásba a kisfilm. A produkció rövidesen felkerült a legismertebb internetes videomegosztóra, majd február 20-án elkészült és ugyancsak a YouTube-on is megjelent ennek magyar nyelvű felirattal ellátott változata.

Permalink | Leave a comment  »

Hol vannak a Földön "kék zónák" és miért élnek ott az emberek több mint 100 évig?

A hosszú élet titka után kutatva Dan Buettner és csapata a világ "Kék zónáit" tanulmányozza: azokat a közösségeket, ahol az idősek élettel és energiával teli rekord-életkort élnek meg. A TEDxTC-n megosztja velünk az étrendjük és az életmódjuk 9 közös vonását, ami fürgén tartja őket 100 fölött. (Ted Talks - Ideas worth spreading)

Link: http://lmv.hu/node/5087 (sent via Shareaholic) 

Permalink | Leave a comment  »

Atombomba és vöröshagyma együtt tárolva értékesebb

 Mennyit tud Ön az atombombáról? Szándékosan nem azt kérdeztem, hogy mennyit tud Ön az ionizáló sugárzásokról, mert talán nem tudja, mit jelent a szó. Elmondom Önnek egyszerűen, mit vásárolt legutóbb a kedvenc élelmiszerboltjában és nem fog hinni a fülének.

Ugye abban egyet tudunk érteni, hogy a legfinomabb a friss alapanyagokból készült étek. Ha egy olyan tyúkból főz levest, amelyik reggel még rohangált előlünk az udvarban, és olyan répát, petrezselymet tesz a fazékba, amit frissen szedett ki a földből az elkészült levest gyógyszerként tudja felhasználni és anyáink gyógyszerként is használták évszázadokon át. De említhetném a tor végén felszolgált friss húsból készült káposztát vagy pecsenyét, aminek van egy érdekes tulajdonsága. Egy hét múlva már nem lehet azonos ízt előállítani ugyanazon vágásból származó húsból. A különbség igazi okát én sem tudom. Van aki az alapanyagok és az élet kapcsolatának hatásával magyarázza a dolgot és mivel az alapanyagok még élnek amikor étellé alakítjuk őket, ebben lehet is valami.

Hogy ma már egy húslevesnek nincs gyógyító hatása, annak igazi oka az alapanyagok kezelése attól fogva, hogy leszedték, vagy állatok esetén levágták őket. Akár hiszi, akár nem a ma boltban kapható zöldségek, húsok, fűszerek és a belőlük készített készételek zöme szándékosan gamma sugárzással kezelten kerül a kereskedelembe és gyakorlatilag halott anyag.

Link: http://www.naturhirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=405:atombomba-es-voeroeshagyma-egyuett-tarolva-jobb&catid=43:etel-es-ital&Itemid=161 (sent via Shareaholic)

Permalink | Leave a comment  »

Dr. Papp Lajos szívsebész felszólalása

 "Mindannyiunknak, kivétel nélkül feladata van. Nem véletlenül születtünk ide a Kárpát-medencébe, nem véletlenül nyelvünk a magyar, nem véletlenül vagyunk itt magyarok. Nekünk itt van feladatunk, nekünk a Jóisten azt jelölte ki, hogy a földi mindenség megtartásában a Kárpát-medencét örök időkig megtartsuk annak, amit a Jóisten nekünk és a világnak szánt. Fegyverkezzünk föl nem csak lelki erővel, hanem tudással is! Ez a tudás segít bennünket abban, hogy visszanyerjük önbecsülésünket, tartásunkat, magyarságtudatunkat. A teremtő Isten mindannyiunkat meghatározott céllal és feladattal küld e földi mindenségben" - mondta dr. Papp Lajos szívsebész professzor Kunszentmiklóson, a Magyarok Szövetsége február 7-ei munkaértekezletén.

Bővebben...

Tékozló fiú

 

A negyedik nagyböjti vasárnapon a szentmise evangéliuma a szentírás  egyik legismertebb történetét tárja elénk: Jézus példabeszédét a tékozló  fiúról   és az irgalmas atyáról. A rövid  történetben hosszú utakat járnak végig  a szereplők.  A  fiatalabb  fiú  a  lázadástól  az  engedelmességig,  minden  megtagadásától a  szeretet elfogadásáig  halad. Testvére,  az idősebb  fiú éppen ellentétes utat jár be a testvéri szeretettől az irigységig, az  apa  iránti engedelmességtől a kritizáló lázadásig.  És az apa is végigjárja  a maga útját a bánattól  az örömig. A történetet  hallva, s újra  átgondolva  bennünk is különféle érzések támadnak, s  mi is elindulunk a magunk  lelki útján. Mivel teljességgel lehetetlen egyetlen prédikációban e  tartalmilag  rendkívül  gazdag  példabeszéd  minden  elemét  áttekinteni,  csak  néhány érdekes és tanulságos részletre figyeljünk most oda.

Bővebben...

Betűépítmények - "Élő rovás" előadás a Püski-Masszi-ban

Dittler Ferenc építész - rovásművész tart előadást és gyakorlati órát a Püski Masszi Könyvesház és a Rovás Alapítvány előadás-sorozatában (minden hó 2. csütörtöke) 

március 11-én 18 órakor a Püski-Masszi Galériában.
(Bp 1033 Tóth Kálmán u. 33)

Minden résztvevő segítséget kaphat saját nevének rajzszerű megalkotásához. 
Dittler Ferenc rovás-művész méltán a legjobb - az általa tervezett képek nemcsak szépek, de olvashatóak is. Őseink rovása több mint betű, olyan rajzi alapelem, amelyből képet tudunk készíteni. Az esti foglalkozásról mindenki úgy térhet haza, hogy személyreszabott tanácsadással saját maga megrajzolja rovásjelekből a családnevét, amely egyben nemzetségjelként használható majd a továbbiakban. A gyakorlati órán még szó lesz az összerovásról, tipográfiáról (rovás betűtervezésről) is, így azokat is várjuk, akik rovásbetűket szeretnének tervezni, rajzolni.

A Képzőművészeti Egyetemre illetve Iparművészeti Egyetemre jelentkező/járó hallgatóknak nélkülözhetetlen, ha a magyar műveltségben otthon szeretnének lenni. S aki nem jár már egyetemre, két óra alatt az is olyan képek megalkotásához foghat bizalommal, melyekről talán még a "hivatásos" művészeink többsége sem álmodott.

Permalink | Leave a comment  »

Történelem tankönyv 7. osztályosoknak

Megjelent a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület kiadásában a Történelem 7. osztályos tankönyv
Sorozatszerkesztő: Bakay Kornél régészprofesszor
Szerzők: Zachar József – Nagy Gyula
Lektor: Molnár Teréz

Január 18-tól a László Gyula Egyesület irodájában (1075 Budapest, Holló u. 3-9. A ép. Ü. 10.) megvásárolható, avagy megrendelhető 2000 Ft/db áron, de 10 példány, vagy afeletti mennyiség vásárlása esetén 1000 Ft/db.

A Bakay Kornél régészprofesszor sorozatszerkesztő munkájával fémjelzett Történelem 7. című tankönyv (szerzők: Zachar József – Nagy Gyula) bemutatója 2010. március 5-én, vasárnap, 18 órakor lesz a balatongyöröki Jüngling Zoltán Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Balatongyöröki Honismereti Szakkör

Permalink | Leave a comment  »

Precedens értékű győzelem

Nem akármilyen horderejű jogi győzelem született az Emberi Jogok Európai Bíróságán, az egész erdélyi magyarság számára jelentőséggel bírhat az, ahogy e nagyon fontos uniós fórum - megfellebbezhetetlen módon - annak adott igazat, aki Romániában kétszer is elveszítette a maga perét, bár igaza volt.
Az annak idején Codrin Munteanu jogi irodavezető által képviselt kormánybiztosi hivatalnak kétszer sikerült megvédenie a maga álláspontját, melynek következtében százmillió lejes pénzbírsággal sújtották Albert Álmost, Sepsiszentgyörgy akkori polgármesterét, az európai igazságszolgáltatás azonban másként döntött.
Albert Álmos 2002-ben levetette a városháza tornyáról a román nemzeti lobogót. Egy másik vádpont szerint utasítást adott arra, hogy a hivatalos fejléces levélpapírokon tüntessék fel a város nevét magyarul is. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a minap egyhangúlag a volt polgármesternek adott igazat, döntését azzal támasztva alá, hogy az ítéleteket nem indokolták meg.

Permalink | Leave a comment  »

Különleges feszület Kígyóson

Kígyós- középkori templomáról híres, szerényen megbúvó kis falu a Beregszász környéki dombok között. Itt él az autószerelőként dolgozó Szarka Tibor a feleségével, Máriával, a szüleivel és két gyermekével. Tiborék házában van egy különleges feszület; a megfeszített Krisztust ábrázoló, körülbelül 30 cm magas fémszobrocskából - amióta azt felhelyezték a falra - különleges folyadékcseppek peregnek. A folyadék olajszerű, kezdetben átlátszó, később sárgássá válik. Illata - a háziak szerint - a rózsára emlékeztet, bár ez talán vitatható... Ami viszont kétségtelen: a fából készült keresztre csavarozott öntöttvas szobrocskából - legerősebben jobb karjából és a töviskoronából - változó intenzitással, de valóban szivárognak a megmagyarázhatatlan eredetű cseppek. 
2004. február 26-án kezdődött a csodás olaj folyása, egy héttel azután, hogy Szarka Tibor feltette a feszületet házuk nappali szobájának falára. A korpusz vasöntvényből készült, melyet koszos, rozsdás állapotban a szomszédtól kaptak. Ezt Tibor megtisztította, lecsiszolta, lefestette. Elkészítette a fakeresztet, majd a korpuszt átfúrva rászegezte arra. Négyszer-ötször fogott bele az átfúrásba. E munkálat közben többször rosszul lett. Mikor elkészült, felesége nem értette, mi a baj, mitől falfehér? Férje azt válaszolta: "Én átfúrtam egy élő embert." 
Iszonyatos lelki gyötrelmen ment keresztül. A ház lakóit először meglepte a nem várt, furcsa jelenség, de kis edénykében
összegyűjtötték s gyűjtik ma is a "könnyeket" - ahogyan ők maguk nevezik. A dolognak lassan híre ment, és ma már Lemberg megyéből és Magyarországról is jönnek a csodára kíváncsi érdeklődők, akik éjszakákon át figyelik imádkozva a családi ház folyosóján a Jézust ábrázoló szobrocskát, miként "izzadja" az olajszerű folyadékot.

Harangozó Imre

Permalink | Leave a comment  »