Fenntartható fejlődés

Írta: Végh László
A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az utóbbi egy-két évtized során alakultak ki. 30 évvel ezelőtt a kérdés csak nagyon keveseket foglalkoztatott. Korábban korlátlannak képzelték a fejlődés lehetőségét, feltételezték, nincsenek határai.

Bővebben...

A mesék szerepe...

Koszecz Sándor:
A mesék szerepe a lelki egészség megőrzésében


Ha a mesékkel kezdünk foglalkozni egy drogmegelőzési konferencián[1], rögtön felvetődik a kérdés: hogyan kerül ez a téma ide, milyen szerepe van a mesének [2] (és ezen keresztül a hagyománynak) a lelki egészség megőrzésében és a kábítószer használat megelőzésében. Ha a köztudatba ivódott tudattartalmakból indulunk ki, akkor a kérdésre nincs válasz. Ez viszont azt is jelenti, hogy az adott fogalmaknak, – úgymint mese és hagyomány – nem az a jelentése, amit a köztudat annak vél. Alapkérdéseket kell feltenni, ugyanis ezek a fogalmi zavarok hatalmas károkat okoznak kultúránkban, oktató-nevelő munkánkban (családban és iskolában egyaránt). Megkockáztatom a kijelentést; az, hogy drogmegelőzéssel kell foglalkozni, egyenes következménye annak, hogy kiestünk abból a megtartó erőből, amelyet természetes, vagy más néven eredendő műveltségnek nevezünk.
Bővebben...

A ''Szépen, emberül'' Alapítvány

"Szépen emberül" népakadémia tagja lehet mindenki, aki az alábbi alapelveket elfogadja:
A "SZéiK"-i NÉPAKADÉMIA alapelvei:

Bővebben...

Nemsokára a sivatagból kapjuk az áramot?

Német tudósok szerint Európa jövője, már ami az energiát illeti, a Földközi-tenger túloldalán, az észak-afrikai sivatagokban rejlik. Egy most nyilvánosságra került tanulmány szerint Észak-Afrikával és a Közel-Kelettel együttműködve Európa 2050-re teljesen kiküszöbölheti az atomenergiát, és minimálisra csökkentheti az olaj- és földgázfüggőséget az energiatermelésben, a három térség alternatív energiaforrásainak kiaknázásával.

Bővebben...

Az íjász útja

Az Íjász Útján az összes nyilvessző célba talál Csak fordítsd azokat befelé, És ne próbálj menekülni!
Miért használjuk az Íjász Útja elnevezést, és miért nem csak egyszerüen az íjászat vagy lovasíjászat kifejezést? Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, mint mások, akik íjat és nyílvesszőt használnak, és nem is azért, mert másnak vagy különlegesnek érezzük magunkat. Alapvetően nem egy speciális technikáról, vagy különleges íj használatáról van szó, és nem is egy másfajta lovaglási stílusról (a lovasíjászat esetében), hanem csakis a mi céljainkról.

Bővebben...

PORTRÉ - Géczy Gábor, fizikus, tanár

Géczy Gábor1963. február 6-án születtem a szabolcs-szatmár megyei Csengeren.
Iskoláimat Budapesten végeztem, középiskolába az Eötvös József Gimnáziumba jártam. Diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szereztem 1989-ben. Az egyetem alatt és után a debreceni Atommagkutató Intézet Radon Csoport-jával geofizikai radioaktivitás vizsgála-tokat folytattam, ennek kapcsán kétszer OTDK első díjat kaptam. Kutatásaim eredményeit számos hazai és külföldi referált folyóiratban publikáltam. 1990-ben Akadémiai Doktori Ösztöndíjat nyertem az Eötvös Lóránd Tudomány-egyetem Természetföldrajz Tanszékére. Itt a természetben előforduló önhasonló alakzatokat (fraktálok) vizsgáltam. Ez vezetett arra, hogy felfigyeljek bizonyos – a természet minden szintjén felbukkanó – alapformákra. Legnagyobb megdöbbenésemre, ezeket az univerzális formákat alapmotívumként megtaláltam az ősi kultúrák (India, Egyiptom, Észak- és Dél Amerika stb.) ábrázoló mûvészetében és a magyar népmûvészetben is. Kutató-útjaimon sorra vizsgáltam az ún. „magascivilizációkat” (Egyiptom, Mezopotámia, Görögország, Róma stb.) és mindenütt azt tapasztaltam, hogy a táj és a tájban élő ember harmonikus kapcsolatának megbomlása miatt sivatagosodtak el ezek a területek. Az ösztöndíj alatt elvégeztem az ELTE számítástechnika szakát. Gödöllői családi házamban élek feleségemmel és két fiammal. Feleségem a gödöllői Szent István Egyetem Fizika Tanszékén tanít.

Bővebben...

Szkülla és Kharübdisz

avagy hogyan NE védjük a természetet?

Szkülla és Kharübdisz Messzina szorosának sziklái Szicília és Olaszország között. Az arra járó hajók, ha nem hasították fel bendőjüket az egyik zátonyon, miután azt hitték, megúszták, annak rendje s módja szerint felnyársalódtak a másikon. Innen az ókor óta divatos kifejezés. A természetért való harcunk allegóriája, Szkülla és Kharübdisz története újra és újra megismétlődik. Az álláspontok állandó változása és az egyes szereplők pálfordulásai ellenére például megeshet, hogy egyszer s mindenkorra, végleg lemondanak a Serre de la Fare–i vízlépcső megépítéséről.

Bővebben...

Járdát, levegőt!

Míg Nyugat-Európa országaiban az állami hatóságok a legkülönbözõbb intézkedésekkel próbálják a légszennyezést megfékezni (pl. belvárosi forgalomkorlátozás, részecskeszűrõvel ellátott dízelautók fogyasztási adójának csökkentése, stb.), a Fõvárosi Önkormányzat a folyamatosan nagyon magas, gyakran az egészségügyi határérték négyszeresét-ötszörösét elérõ részecskekoncentráció ellenére gyakorlatilag nem tesz semmit a szennyezés csökkentése érdekében.

Bővebben...

Pusztai Árpád

Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonság

Bevezetés

Amikor Watson és Crick a 20. század közepén felismerte a DNS szerkezetében a kettõs spirál fontosságát és felfedezték a genetikai kódot, általános volt a bizakodás, hogy ezzel az emberiség - történelme során elõször - belepillantott a teremtés titkába és saját fejlõdésének, evolúciójának legfontosabb meghatározójába. A molekuláris genetikai determinizmus elve alapján feltételezték, hogy minden egyedi fehérje szerkezetét egyetlen gén rögzíti. Ez megerõsített bennünket abban a hitben, hogy miután megtettük az elsõ lépést azon az úton, ami az emberi tulajdonságok öröklõdésének megértéséhez vezet, a tudomány azt is meg tudja majd magyarázni, hogy mi tesz bennünket emberré, és mi különböztet meg bennünket a világ többi élõlényétõl.

Bővebben...

Egy mexikói kisbolt lenyomta...

Egy mexikói kisbolt lenyomta a Coca-Colát

Mexikóváros egy parányi boltjának tulajdonosa egy Dávid és Góliát párharcához hasonló csatában legyőzte a világ legnagyobb üdítőgyártóját, a Coca-Colát.

Forrás: www.mfor.hu

Bővebben...

NEM AKARUNK...

NEM AKARUNK GÉNMANIPULÁLT ÉLELMISZEREKET!

buda küldte be: "

Mi a genetikailag módosított szervezet (GMO)?

A géntechnológia lényege, hogy haszonélõlények szervezetébe egy másik élõlénybõl származó gént juttatnak be, A beavatkozás célja lehet pl. egyes növények rovarokkal vagy vegyszerekkel szembeni ellenállóképességének vagy fagytûrésének kifejlesztése. Vagy éppen a szögletes végû uborka, hogy ne keletkezzen sok hulladék a gyorsétkezde konyháján. Az eljárást a mezõgazdaságban termesztett növények elõállítása mellett használják a gyógyszerkutatásban, mûanyagok elõállításánál is. Az e technológiával létrehozott lények a genetikailag módosított szervezetek (GMO-k).

Bővebben...