Aradi Éva: A HUNOK INDIÁBAN - A heftaliták története

A könyv hátszövege:

"A hunok történetét sokszor, sokan és sokféleképpen megírták már – egyrõl azonban valamennyi megfeledkezett: a fehér hunokról, (szanszkritul: heftalitákról), akik a történelemformáló népvándorlás során leszakadtak a nyugat felé tartó hun tömegekrõl. Elváltak Közép-Ázsiában a testvéreiktõl, s elõbb délre, majd délnyugatra tartottak, késõbb nagy ívben kanyarodtak az indiai szubkontinens északnyugati területeire, hogy ott évszázadnyi idõre teremtsék meg államukat.


Történelmük ismerete nélkül nem teljes a nyugati világban – s kiváltképpen Magyarországon – az egykor rettegett keleti lovasnéppel, a hunokkal foglalkozó egyetlen mû sem. Aradi Éva indológus hosszú évek kutatómunkáján alapuló könyve most ezt a régi tudományos adósságot kívánja bepótolni, s mindannyiunk szakmai gazdagodására összefoglalja mindazt, amit a heftalitákról tudni kell és tudni érdemes."

Tartalomjegyzék:
Előszó
A kezdetek
A fehét hunok Közép-Ázsiában
Perzsiai és indiai háborúk
Toramána, Mihirakula - az indiai vereség
Mihirakula utódai
Baktria (Afganisztán)
Az indiai utódok: rádzsputok, gurdzsárok
A heftaliták vallása
A fehér hunok és avarok
Utószó
Irodalomjegyzék


Recenzió:


"Amióta felszabadult a könyvkiadás a kommunizmus központilag ellenőrzött és szabályozott nyomása alól, lényegében minden alapot nélkülöző 'tudományos' munkák áradata is megjelenhet és meg is jelent.
A zagyvaságok eme áradatában felüdülést jelent az olyan hiteles szakember által az olvasó elé tárt munka, mint Aradi Éva indológusé, A hunok Indiában. Ráadásul éppen abban a tárgykörben mozog otthonosan, amely alapjaiban érinti a magyarságot; a hunok történetében.
Bizonyos utalások ugyan már eddig is történtek egyik népcsoportjukra, a szanszkritul heftalitáknak nevezett és Indiában megtelepedett fehér hunokra, ám ilyen összefogottan és alapossággal, a helyszínen töltött évtizedek tapasztalatával a háta mögött ember még nem mutatta be ezt az izgalmas történetet. A népcsoport tökéletes jellemrajza, szokásainak ismertetése, vallása, baktriai (a mai Afganisztán), kasmíri tartózkodása, a tömegeiket felmorzsoló állandó háborúk elemzése lebilincselő, mindenki számára közérthető stílusban jelenik meg. Erre kevés kutató képes, ráadásul - tisztelet a kivételnek - elsősorban szakmai kortársaik előtt akarják bizonyítani tudásukat, nem az átlagember érdeklődését felkelteni.
Aradi Éva kötete méltó mindkét csoport figyelmére. Szól a magyarok őseihez hasonlóan Nap imádó fehér hun utód gurdzsárok és a Radzsasztában élő rádzsputok életéről, a heftaliták nyugatra vándorolt és var(uar)-hunoknak nevezett avar törzseiről, fényképeken mutatja be az ősi szobrok és ábrázolások magyarokéval való hasonlóságát, tiszteleg egyik példaképe, a Kasmirban megfordult Körösi Csoma Sándor előtt, aki még véletlenül sem Szibériában kereste legközelebbi rokonainkat.
Ha van tudományos ismeretterjesztő kiadvány, akkor a tisztelt olvasó éppen azt tartja a kezében."

Szaki


Megjelent a Magyar Demokrata 2005/26. számában (június 30.)A könyv megrendelhető: