II. Ősök Napját 2013 augusztus 9-10-11-én szervezik meg Bugacon.  A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség, amely a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző szövetsége, szervezte meg az első Ősök Napját 2011-ben Bugacon. A hatalmas érdeklődés és az ünnep megvalósítása mentén létrejött össznemzeti összefogás lehetővé tette, hogy hagyományt teremtsünk. A legnagyobb történelemformáló őseink – akiknek e Hazát is köszönhetjük – tiszteletére szervezett Ősök Napja ünnepséget minden második évben rendezzük meg.
 
Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kollektív nemzeti tudat. A magyar nemzet valós hagyományainak megőrzése és átadása az egymást követő generációknak a magyarság megmaradásának a legfontosabb záloga! A nemzetet összefogó kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk ismerete, valamint a magyar történelem legnagyobb eseményeinek, nemzetrészeket és generációkat összekötő közös megünneplése.
 
Magyarországon számtalan – jó és kevésbé jó – ünnepnap és emléknap van ( a munka ünnepétől kezdve a nemzetközi gyermeknapig). A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik régi hiányossága és adóssága, hogy nincs egy olyan ünnepünk amikor a magyarság legnagyobb valós őseiről (Árpád Vezérlő Nagyfejedelem, Attila Nagyfejedelem) az ő történelemformáló szerepükről (Honfoglalás) és a magyarságot megtartó tetteiről (pozsonyi csata) emlékezik meg méltósággal az egész nemzet.
 
Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltoszenei programok lesznek. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek programok és tudományos ismeretterjesztő előadások fogják emelni az ünnepi hangulatot. A II. Ősök Napja fővédnöke Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke.
 
A II. Ősök Napján eddig hatalmas méretű közös táltos-dobolásra készülünk. A lovas játékok összeállításánál az idei Ősök Napján, arra törekedtünk, hogy megpróbáljuk feleleveníteni a magyar pusztai múlt ezen rendkívül szép és egyben harcos hagyományait. Ezért kiemelten nagy köböre versenyt szervezünk, hiszen ez az a nomád időkből fennmaradt tradicionális magyar sport, amelyet csikósaink még a közelmúltban is űztek. A 2013-as ünnepségünk díszvendégei Székelyföld és Eger városa lesznek. A Gárdonyi Géza emlékév tiszteletére a Magyar Turán Alapítvány, antropológus szakértők közreműködésével elkészítteti Dobó István egri várkapitány arcrekonstrukciós szobrát amelyet az Ősök Napján fognak bemutatni a nagyközönségnek egy történelmi élőképpel egybekötött szoboravató ünnepségen.
 
További információk és majd a részletes programok folyamatosan olvashatók lesznek a hivatalos honlapon: www.kurultaj.hu és a hivatalos facebook oldalunkon: Kurultaj-Magyar Törzsi Gyűlés (közösség) www.facebook.com/kurultaj. Ezenfelül az ünneppel kapcsolatos legfontosabb információkat megpróbáltuk tömören összefoglalni egy kivonatos oldalon, ennek elérhetősége: kurultaj.hu/osoknapja/
 
Meghívó
 
A magyar hagyományőrzők és a Kárpát-medence minden részéről érkező vendégek együtt emlékeznek a magyarság legnagyobb történelemformáló őseire és egyben mindenki a saját őseinek az emlékét is megidézi. Az Ősök Napja ünnepe nemzetrészeket, és generációkat kapcsol össze a hagyományok és a hazaszeretet mentén. A Magyar Turán Alapítvány évek óta minden energiájával küzd a magyar hagyományok megőrzéséért, őseink hagyatékának méltó bemutatásával pedig a nemzettudat erősítését kívánja elérni. A hatalmas munkával megvalósított ünnepségek a magyar összefogás élő, működő példái. A közéletben, oktatásban és a médiákban uralkodó ”magyar szkeptikus” jelenségeket csak több területen megvalósuló hosszú távú, valódi és elszánt összefogással lehet visszaszorítani. A hagyományőrző társadalom példamutatása az élet minden területére kihat, ezért jöjjünk el a nagy közös ünnepünkre, így megmutathatjuk a Világnak, hogy milyen sokan vagyunk, akik együtt, összefogva, fel tudjuk építeni a jövő működő, erős és büszke Magyarországát!
 
Magyar testvéri szeretettel hívunk mindenkit a nagy közös ünnepre és a nagy ősökre való méltó megemlékezésre a Bugac melletti pusztákra, 2013. augusztus 9-10-11-én az Ősök fájához!
 
Az Ősök emléke vezessen minket a nemzet felemelkedésének útján:
 
”Habár nappal a csillagok nem látszanak, tudod, hogy ők mindig ott ragyognak az égen”
 
Testvéri szeretettel:
 
Magyar Turán Alapítvány