„Az Élet szent okokból élni akar
S, ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni.”
(Ady Endre: A Tűz márciusa) 

A Szent Korona országa „keresztrefeszítés” és „feltámadás” 

Meghívó 

A 2009. június 4.-i (csütörtök) 19.30 órakor kezdődő trianoni szertartásra

Keszthely, Fő tér


 

Szervezők: 

Keszthelyi Nemzeti Kör

Goldmark Károly Művelődési Központ 

Felelős rendező: 
Hintalan László János

 

A szertartás hármas látványképe 

A Szent Korona országa 

     Mit látunk a téren? A három virágláda a mai címerben is meglévő hármas halomra utal, mely hármas halom ősidőktől fogva ország jelentéssel bír. Benne a 64 zászló, a 63 vármegye és Fiume szabad kikötővárosra, így összesen 64 országrészre utal. Az ország feletti korona a királysági államformát jelenti. A kettős kereszt a magyar rovásírás „GY” betűje, magánhangzóval – hagyományos szabály szerint – eGY-et olvasva a Teremtőre utal. A koronás hármas halom jelentése a kettős kereszttel ezek szerint: az isteni rendnek megfelelő királyság, ország. Ezek előtt, a földre leterítve a történelmi Magyarország látható. Ebbe kerülnek majd a szertartásunk végére a „feltámadás” adatainak fényei.  

„Keresztrefeszítés” 

     A magyar zászló feltevése, „felfeszítése” a kettős keresztre. Eközben néhány törvénycikk szó szerinti szövege hangzik el a trianoni békeszerződésből, békediktátumból.  

„Feltámadás” 

     A téren körbe minél több helyen magánszemélyek, családok, kisközösségek, civil szervezetek állnak, mindegyiknél egy—egy mécses meggyújtatlanul. A Mária—zászló, Szűz Mária végigjárja a stációkat, Mária országát.. Minden stációnál megáll. Ekkor mindegyikhez elhangzik egy-egy olyan adat, mely a Kárpát—medence, az emberiség életének XX-XXI. századi megújulásáról szól. A szavakkal egyidőben az adott stáció mécsesének lángja is meggyullad, majd az adott közösség a fényt beteszi a Kárpát-medence testébe. Mária ezt követően továbbmegy, végig a stációk teljes körén.  

     Aki a jelenlévők közül magáénak érez egy-egy elhangzó adatot, kérjük idén is, hogy bátran menjen be a tér közepébe, vegyen el az asztalról egy mécsest, lépjen oda az általa kiválasztott stációhoz, gyújtsa meg róla saját fényét, majd tegye bele azt Magyarország testébe. Mindenki annyi fényt vihet oda, amennyit akar, csak legyen mindegyik fény mögött egy-egy olyan itt elhangzott, vagy saját gondolat, mely a megújulásnak bizonyítéka.  

     A 2008-ban elhangzott záró gondolat: „ Az utolsó stáció fénye kerüljön Keszthelyre. A Festeticsek korát követő hullámvölgy után ma már bizonyossággal érzékelhető Keszthely új fénykor előtt áll: nemcsak kulturális de gyógyító, sőt szakrális hely is lehet. Csak ezt követheti a gazdaság minőségének emelkedése. A sorrend nem megfordítható! Úgy legyen.” 

„Boldogasszony lánya legyél,

Áldást hozzál, áldást vigyél,

Szépen termő rózsafája,

Örömet hozz a világra.

Áldást hozzál, áldást vigyél,

Boldogasszony lánya legyél,

Bimbót teremj, rózsaszálat,

Akkor nem ér semmi bánat.” 


Felhívás
 

     Aki tud olyan pozitív adatot, gondolatot ajánlani a szertartáshoz, mely a Kárpát-medence szentségi-társadalmi-gazdasági-ökológiai életének megújulásáról szól - legyen az magán, közösségi, nemzet szintű -, s szeretné ezt felolvasni, felolvastatni, kérjük jelentkezzen legkésőbb 2009. június 3. (szerda) délig a 06/30/854-3860-as telefonszámon Hintalan Lászlónál.