A Téka Pécsi Népfőiskola programja:

Az iskola célja
Iskolánk célja a magyari lélek ébresztése, nemesítése. Ennek lehetőségét felmenőink által ránk örökített hagyományaink adják. Magyar hagyományaink messze túlmutatnak a napi begyakorolt rutinon. A teljességbe vezetnek bennünket lelkünk rendeződése által. Népművészetünk, az esztendő körének szokásrendszere, az emberélet eseményeihez, fordulóihoz kapcsolódó szokások felírattak a csillagos égre, csak tudnunk kell elolvasni. Ezáltal segíti a Mennyei Atya gyermekeit az úton. Milyen úton? Amit a közénk született Isten, Jézus mutatott meg számunkra: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” És aki őt követi, ezen az úton jár, eljuthat az Ő országába, ahol sok hely van. Erre az útra juthatunk élő szokásaink által.

Előadások, foglalkozások

Csillagmítoszi alapok:
A tantárgy célja az élő állatöv bemutatása, amely csillagmítoszi tudásunk, működő hagyományaink, népművészetünk ABC-je. Megismerjük a térbeli állatövet, amit a csillagképek alkotnak. Az időbeli állatövet, amik az állatövi jegyek maguk. Megismerjük az esztendő körének változásrendjét, a jegytartományok tulajdonságait, a precesszió lényegét. Alapozó tantárgy ahhoz, hogy megértsük csillagmítoszi hagyományainkat.
Előadó: Grátz Antal.

Az esztendő körének szokásai:
„Találós mese:
Kerek Istenfája, szép tizenkét ága.
Szép tizenkét ágán ötvenkét virága.
 Ötvenkét virágán három aranyalma.
Aki ezt kitalálja, hull az áldás arra.”
Ez a kis versike a Galga mentéről származik és éppen az esztendő köréről szól, a 12 állatövi jegyről, az 52 hétről, és a három fő ünnepünkről: Karácsonyról, Húsvétról és Pünkösdről. A régi ember élte a misztikumot, élte az Isten valóságát. Az esztendő köréhez, az ünnepekhez kapcsolódó szokásaival, rítusjátékaival, tevékenységeivel gazdaként volt jelen a teremtett világban annak épülésére. Ezeket a szokásokat ismerhetjük meg az előadásokon.
Előadó: Győri Sándor

Emeljük fel szavunkat
A magyar nyelv sokkal többre képes, mint amit az iskolában tanítanak róla. Szerves kifejezésmódjára világítunk rá, amikor bemutatjuk nyelvünk logikáját, a mellérendelést, a ragozást, a szócsaládokat. Ha odafigyelünk beszédünkre, a teremtett világot érthetjük meg általa.
Ősi írásunk, amit ma divatos szóval rovásírásnak nevezünk, elképzelhetetlen régiségbe vezet minket vissza. A közelmúltban a boszniai piramisokban, melyek korát 35 000 évesre becsülik, találtak rovás jeleket. A jelek nagy szimbolikus erővel is rendelkeznek. Használatuk rendezi a lelket.
Előadók: Váry Jenő és Frigyesi Piroska

Az emberélet szentsége
Az ember élete végigvezethető az élő állatövi rendszeren. Egyes szakaszai összevethetők a jegyek tulajdonságaival. Életünk változásaihoz, sarkalatos pontjaihoz is szokások kötődnek. Ezek a rítusok beavatások, melyek a mai ember életéből nagyon hiányoznak. Sok fiatal úgy próbálja pótolni ezt a hiányt, hogy kitalál magának saját rítust, saját beavatást. Hallani például kamasz fiúk esetében utcai autóversenyzésről, ahol akár az életüket is kockáztatják. A beavatás mégsem valósul. A régi ember egy-egy beavatással az élettel magával kötött szerződést, amely lelki segítséget és egyensúlyt hozott neki.
Előadó: Szöllősi Tamás

Meghívott vendégelőadók:
Minden alkalommal meghívunk egy-egy vendég előadót.
Az első félév témái az alábbiak:
Szeptember - Hintalan László János: Teljesség – Kiesés – Hazatalálás
Október -  Dankó Zsuzsanna: Népi gyógyászatunk
November  - Molnár V. József: Székely kapu, magyar ház
December -  Platthy István: Szokásaink napjainkban, a Pécsi Gyermekotthonban
Január -  Szalai Péter: Szökés a közműrabszolgaságból

Táncműhely:
Minden alkalommal két órás tánctanulásra lesz lehetőség. Programunkban hangsúlyosan szűkebb környezetünk, a dunántúli táncok szerepelnek, de helyet kapnak az alföldi, gyimesi, moldvai táncok is.
Műhelyvezető: Várszegi Csaba

Szokásjáték műhely:
Minden alkalommal az esztendő körének megfelelő rítusjátékot teszünk, amelynek mindenki aktív résztvevője lesz. Ahhoz, hogy ezt a maga mélységében és magasságában meg tudjuk élni, természetesen szükség van „beavatott” játékosokra. Ők nem színpadi bemutatót tartanak, csak irányítják a játékot, igyekeznek bevonni a többieket. Ez mindig érdekes feladat és különleges megélésre ad lehetőséget.
Műhelyvezető: Szöllősi Tamás

Gyakorlati műhelyek:
A gyakorlati műhelyek az otthon elvégezhető, elkészíthető dolgok köré épülnek. Igyekeztünk olyan műhelyeket összeállítani, amelyekhez nem kell különleges felszerelés, szinte bárki megcsinálhatja saját otthonában. Kisebb hangsúllyal bemutatunk népművészeti, kézműves tevékenységeket is. Időnként külön női és férfi műhelyekre kerül sor, máskor közösen vehetünk részt ezeken.

Az első félév programja:
Szeptember 17-18.    Kenyér sütés  -   Vályogvetés
Október 15-16.    Rétes nyújtás, sütés  -   Napkollektoros aszaló készítés
November 19-20.    Tejfeldolgozás
December 3-4.    Betlehem készítése csuhéból és vesszőből
Január 21-22.    Korongozás, írókázás

A népfőiskola szervezése
A foglalkozások havonta egy hétvégét vesznek igénybe szombaton és vasárnap. Az időpontok:
•    Szeptember 17-18.
•    Október 15-16.
•    November 19-20.
•    December 3-4.
•    Január 21-22.

Időbeosztás:

Szombat:
•    10-11 óráig: Csillagmítoszi alapok
•    11-12 óráig: Az esztendő körének változásrendje
•    12-13 óráig: ebédszünet
•    13-17 óráig: gyakorlati műhelyek
•    17-19 óráig: Tánctanulás és Szokásjáték műhely
•    19-20 óráig: Vacsoraszünet
•    20-22 óráig: Esztendőkörös rítusjáték és mulatság

Vasárnap:
•    9-10 óráig: Emeljük fel szavunkat
•    10-11 óráig: Az emberélet szentsége
•    11-16 óráig: meghívott előadó
•    13-14 óráig: közben ebédszünet

A lehetőségekhez mérten a tánctanuláshoz és az esti mulatsághoz néhány alkalommal elő zenét biztosítunk. A rítusjáték a jellegétől függően átkerülhet vasárnap reggelre, ilyenkor 8 órakor kezdünk.
A népfőiskolára jelentkezhet bárki megkötés nélkül. Igény esetén szálláslehetőséget biztosítunk. Étkezések a helyszínen igénybe vehetők.

Helyszín:
Pécsett az Origó házban (Pécs, Komlói út 94-98.) tartjuk a hétvégi foglalkozásokat, előadásokat.

Díjak:
A népfőiskolára jelentkezett és beiratkozott hallgatók díja alkalmanként 5 000 Ft. Ez a félév első hétvégéjén fizetendő a félévre egy összegben.
Lehetőség van csak egy-egy alkalmon részt venni. Ekkor egy alkalom díja 7 000 Ft.
14 év alatti gyermekeknek ingyenes.

Jelentkezés:
Az ismertetőnk végén található jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni a népfőiskolára. A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Postai úton: 7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 1. Szöllősi Tamásnak címezve.
Villámlevélben bemásolva: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 9.

A fenti hétvégeken kívüli foglalkozások
Tervezzük, hogy igény esetén a fenti alkalmakhoz képest további egyedi alkalmakon bővítjük gyakorlati ismereteinket, csiszoljuk lelkiségünket. Néhány lehetőséget az alábbiakban felsorolunk a teljesség igénye nélkül. Ezek vagy mások megszervezésére aszerint kerül sor, hogy van-e igény és lehetőség rá.
•    Disznóvágás
•    Fosztóka
•    Fonó
•    Aratás
•    Mária búcsúztatója
•    És még ami felmerül

Ezek külön költségét minden alkalommal vállalnunk kell.

További információk:
Szöllősi Tamás
Tel.: +36 30 38 39 022
Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.