:: Életfa :: Népmese :: Búcsújárás :: Mennyezet :: Világegyetem ::

Hírlevél

Iratkozz fel hírleveleinkre és minden új hírről értesülni fogsz.
A feliratkozás mentes minden kötelezettségtől, arról bármikor le lehet iratkozni. Köszönjük, ha velünk tartasz.
Kövesd híreinket
itt, Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz itt Iratkozzon fel rss értesítőnkre! és itt Kövessen a Twitteren!

BejelentkezésPartner oldalak

Statisztika

websas.hu Google PageRank

QR-kód

Kövesd mobilon is a Naputat!
qr-kod
Mi ez? Tudnivalók a QR-kódról.
Kezdőoldal Ajánló Kiadvány


Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai PDF Nyomtatás E-mail
Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak.  A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött.  Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul küzdeni a magyar történelem  feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.
 
Grandpierre Atilla
Bővebben...
 
Seres István: Karikással a szabadságért PDF Nyomtatás E-mail
Seres István az ELTE-n végzett török-mongol szakon, és tagja volt az Akadémia Közép-ázsiai Kutatócsoportjának. Doktori disszertációját a mongol betyárvilágról írta, egyik fő kutatási területe pedig Békés megye kuruc kori története, mely a történészek számára máig fehér foltnak számít. A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által megjelentetett mű alapját a történész „asztalfiók-kutatása” adta, Seres István ugyanis egyetemista kora óta gyűjtött anyagokat a témáról.
Bővebben...
 
Megjelent Marton Veronika új könyve PDF Nyomtatás E-mail
A „Hol rejtőznek a magyar táltosok?" c. gyűjteményes kötet a szerző 15 átdolgozott, és 130 képpel gazdagított cikkét tartalmazza. Felidézi a több ezer éves magyar történelem iskolai tananyagból kihagyott, kimaradt sorsfordító eseményeit. Az egész kötetet belengi az óhaj-sóhaj: Hol vannak, lesznek-e még magyar táltosok, akik kivezetnék a magyarságot a jelenlegi útvesztőből? Nehogy hiábavaló legyen a vértanúk hazáért hullajtott vére, nehogy elvesszen a haza maradéka! 
Bővebben...
 
Letagadott eleink a szkíták - szkíta olvasókönyv PDF Nyomtatás E-mail
Szkíta olvasókönyvünk egy nagy múltú, hős népnek állít emléket, amelyik ott bábáskodott az emberi civilizáció és kultúra bölcsőjénél. Krónikáink, gesztáink, régi történetíróink vallották az úgynevezett „szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot”, vagyis közös eredetünket e titokzatos, s ősi múltunkhoz ezer szállal kötődő, velünk letagadhatatlan fizikai-lelki-szellemi kapcsolatban lévő néppel. Ezt a dicső, ősi múltat kellett hát eltakarítani az útból, s ezt a mítoszok és héroszok koráig nyúló nemzeti gyökérzetet elvágni, hogy a magyarellenes politikai tényezők a több ezer éves, nemzedékről nemzedékre átörökített eredettudattól megfosszanak bennünket a halszagú finnugor rokonság érdekében.  
Bővebben...
 
A csángók útja a régész szemével - Harangozó Imre Transzcendens Trambulin című könyvéről PDF Nyomtatás E-mail
Amikor olvasni kezdtem Harangozó Imre új könyvét, még nem sejtettem, hogy lehetséges megoldást, vagy legalábbis némi magyarázatot találok benne a magam számára érthetetlen, vagy inkább különös jelenségekre. 2008 nyarán olyan későbronzkori temetőre bukkantunk a visegrádi Lepence-strand területén, amire eddig nem volt példa. A kövekkel körkörösen jelzett sírok száma megközelítette a hetvenet, ami egyedülálló jelenség az urnamezős kultúra temetkezései esetében. Amikor a régész belép a mintegy 3000 évvel ezelőtt eltemetettek birodalmába, onnan szinte mindaz hiányzik, ami Harangozó Imre könyvében benne van. A kőkörök közepén, vagy szélén, néha kővel fedetten kis gödörben nyugszanak az elhunytak hamvai, több-kevesebb edény, urna, bögre vagy tál társaságában, esetenként némi bronztárggyal (tű, spirálcsövecske, lemeztöredékek stb.) együtt. És csend. Sem megfejtésre váló kultikus motívumok, sem jelképek, sem különös díszek, semmi több. 
Bővebben...
 
Molnár V. József könyvének bővített kiadása PDF Nyomtatás E-mail
Molnár V. József Örökség című könyve 2., bővített kiadásának  díszbemutatóját 2013. szeptember 6-án, pénteken 18 órakor tartják Budapesten, TIT Stúdió Egyesület székházának Nagytermében. (XI. kerület, Zsombolyai u. 6., Zsombolyai-Bocskai sarok) Tizennyolc év gazdag terméséből válogattuk jelen kötet írásait. Bár különböző helyen és időben megjelent tanulmányokat kap itt egy kötetben az olvasó – látszólag a témák is távol esnek egymástól – mégis, újból és újból ismerős mondatokra, egymásra rímelő gondolatokra lelhetünk.
Bővebben...
 
Titokzatos barlang Ecuadorban - magyar kutató talált rá PDF Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 15-től megvásárolható: MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány, 1066. Budapest Teréz krt 8. (az Oktogonnál).
 
A Móricz János Kulturális Egyesület bemutatja:
 
A Tayos-barlang dokumentált története c. könyv első részét
 
"1969-ben ad hírt a nemzetközi média arról, hogy a magyar származású Móricz János egy ősi civilizáció eddig ismeretlen és feltáratlan földalatti birodalmára bukkant Ecuadorban. Az ott élő őslakos shuarok vezették el a magyar kutatót ősi szent helyükre egy titkos barlangbejáraton. A hatalmas Andok-hegység alatt, az amazonasi esőerdő kapujában, ezer kilométereken át húzódó, sok helyütt emberkéz által épített barlangrendszer egyik csarnokában Móricznak ismeretlen eredetű tárgyakat, kincseket mutatnak a shuarok. Lehetne mindez egy nagy sikerű hollywood-i kalandfilm is, ám ez valóság.
Bővebben...
 
Pap Gábor: Az ég mennyezeti – Festett kazettás mennyezeteinkről PDF Nyomtatás E-mail
„A ég mennyezeti” kiadvány egyedülálló összegzése a hazai festett kazettás templomi mennyezetek főbb vonásainak. Pap Gábor (1939- ) művészettörténész, tanár. Egyetemi tanulmányait a ELTE Bölcsészettudományi karának magyar-művészettörténet szakán végezte. Életét meghatározta a művészetek, főképp a képzőművészet iránti elköteleződés. Az egyetemes emberi művelődés szemszögéből egyedülálló jelentőségű fejezetét képviselik a magyar művészettörténelemnek a festett kazettás mennyezetek. Pap Gábor „Az ég mennyezetei” című könyvében ezen festett kazettás mennyezetek szemet gyönyörködtető honi alkotásaival ismerteti meg az olvasót. A festett kazettás mennyezetek a magyar népművészet és egyházi művészet kiemelkedő alkotásai. Elsősorban a református és unitárius gyülekezetek templomainak falát díszítő motívumokról van szó. A reformáció korában Magyarországon is fokozatosan felerősödött a templomok díszítettsége, a fatábla és karzat festészet mellett megjelentek és egyre inkább elterjedtek a mennyezet kazettáit díszítő képek.  Eredeti forrásuk az itáliai reneszánsz táblafestészet. A kazettás mennyezetek gazdag motívumkincse szorosan egybefonódik más hazai népművészeti alkotások díszítő elemeivel is.
Bővebben...
 
Az Élő Világegyetem könyve PDF Nyomtatás E-mail
Grandpierre Atilla: Az Élő Világegyetem könyve,2012,újragondolt változat, Titokfejtő könyvkiadó 
 
Életünk meghatározó alapja, belső hajtóereje és végső színtere a Természet. A természetes világszemlélet a józan ész alapján igyekszik képet alkotni az Emberről, a Természetről és az Ember helyéről a Természetben. Ehhez először is a józan észt világítja meg. A józan ész az elfogulatlan, tiszta gondolkodás, amely rálátást biztosít a lényegre, szemben azokkal a részletekben elmerülő tudósokkal, akik a fától nem látják az erdőt.
Bővebben...
 
„Magyarországon kívül nem élet az élet. Ha van is, az nem az igazi." PDF Nyomtatás E-mail
Pósa Pál András: Szakrális terek radiesztéziai felmérése I-II. 

A könyv, amelyet kezünkben tartunk, több szempontból is alapműnek tekinthető. Az általa tárgyalt építészeti és egyéb alkotások számosságát tekintve éppúgy ilyenként kell üdvözölnünk, mint az alkalmazott módszer újszerűségét figyelembe véve. Sem gyakorló építészt, sem építészettörténészt nem engednék ki az egyetemről, amíg alaposan át nem tanulmányozta. Miről is szól ez a könyv? Rövidre fogva: a magyarországi szakrális építészet múltbéli és jelenkori legfontosabb emlékeinek számbavételére és radiesztéziai szempontok szerint történő elemzésére vállalkozik. Hézagpótló és egyben úttörő jelentőségű, bizonyos vonatkozásokban pedig teljességre törekvő mű! Nemcsak keresztény templomokról van itt szó, és nemcsak templomokról. Megidéztetnek a krisnások, a buddhisták, az iszlám hívei, az ortodox és a neológ zsidók; a templomok mellett kápolnák, imaházak, sztúpák, ravatalozók, zsinagógák válnak vizsgálat tárgyává, ókori, közép- és újkori építmények, sőt épülőfélben lévők is. Mithrász- és Ízisz-szentély, Makovecz Imre két temploma ... Továbbá: egyéb szakrális objektumok, a Szent Koronán kezdve, a Szent Jobbon, a Szent László-hermán, a máriapócsi Madonnán át a jászberényi Lehel-kürtig. Azután: egyes sírjelek és egész temetők, paraszti porták, haranglábak.
Bővebben...
 
Cey-Bert Róbert Gyula: Attila, a hun üzenet PDF Nyomtatás E-mail
Cey-Bert Róbert Gyula „Attila, a hun üzenet” című könyvével Attila, a V. században élt hun uralkodó személye körül felmerült kérdések tisztázásra vállalkozott. Megcáfolni igyekszik azon ókori híradásokat, melyek szerzői Attiláról és népéről barbár képet festettek, ugyanakkor elemzésnek veti alá az új történelmi ismeretek Attila-kritikáit is, így festve valósághű képet az uralkodóról.
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula (1938- ) őstörténész, a mélylélektani és jelképfilozófiai kutatások szaktekintélyeként vált ismertté. A gasztronómia és a borok történetének szimbolikai kutatásának világszerte elismert alakja. Emellett történelmünk, és azon belül a magyar ősvallás elhivatott kutatója, évtizedek óta foglalkozik népünk eredetének megismerésével és megismertetésével.
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates
Secured by Siteground Web Hosting